BASIN BÜLTENLERİ

“AB ve Türkiye: Fırtınaların içinde daha güvenli bir yola doğru”


Litvanya, İsveç, Letonya, Finlandiya, Almanya, İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve Birleşik Krallık’ın Dışişleri Bakanlarının bugün EU Observer’da yayınlanan “AB ve Türkiye: Fırtınaların içinde daha güvenli bir yola doğru” başlıklı ortak makalesinin Türkçe metni ekte yer almaktadır.

Söz konusu makalede, Avro Bölgesindeki mevcut karmaşa sırasında Türkiye’nin ekonomik önemine dikkat çekilmiş ve dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak Türkiye’nin 2015 yılında G20’nin başkanlığını üstlenecek olması vurgulanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin, Batı Balkanlar, Orta ve Güney Asya ile Afrika Boynuzu’ndaki artan etkisi ve rolü, Arap Baharı’ndaki ağırlığı ve çok yönlü dış politikası vurgulanarak, Avrupa Birliği’nin küresel alanını güçlendirdiği belirtilmiştir.

11 üye devletin Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin reform sürecine tanıklık etmeleri ve AB’ye katkısı bakımından Türkiye’nin öneminin farkında olmaları, müzakere sürecimiz açısından kayda değerdir.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın, üye ülkelerle ilişkilerimizde, gerek Avrupalı meslektaşlarına gerek sivil toplum ve medya temsilcilerine ısrarla dile getirdiği mesajlarımızın AB ülkeleri tarafından da anlaşılmaya başlandığı görülmektedir.
Diğer taraftan, makalede Türkiye’den beklentilerine de yer veren Avrupalı dostlarımızın, diğer 16 Avrupa Birliği ülkesine, Türkiye ile müzakere sürecinde aklıselimden yana hareket etme konusunda güçlü bir çağrı yapmalarını arzu ederdik.
Avrupa Birliği, son dönemde yaşanan fırtınalarda, kolayca alabora olan bir görüntü sergileyerek hayal kırıklığına sebep olmuştur. Gerek Avrupa Birliği’nin kendi içindeki tartışmalar, gerek Türk kamuoyunun AB’ye bakışındaki değişim, AB gemisinin su almaya başladığını göstermiştir. Bu noktada, Türkiye rüzgarı, Avrupa Birliği gemisini sağ salim, en doğru limana ulaştıracak yegane formül olarak ortaya çıkmaktadır.
Makalede görüşlerini ortaya koyan Dışişleri Bakanlarının belirttiği gibi, “Türkiye ile Avrupa Birliği, mevcut küresel ekonomik ve siyasi fırtınaların içinde daha güvenli bir yola doğru ilerleyebilecektir.”

Ancak bu birlikte ilerleme, Avrupa Birliği ülkelerinin de, Türkiye’nin rolünü ve önemini daha iyi anlamasıyla ve müzakere sürecinde işbirliği yapılarak sağlanabilecektir.

Makalenin orijinal metnine http://euobserver.com/7/114473 adresinden ulaşılabilmektedir.

Başak İlisulu
Başkan V.

Avrupa Birliği Bakanlığı
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı

T: (312) 218 14 19
F: (312) 218 13 75
E: bilisulu@ab.gov.tr

  “AB ve Türkiye: Fırtınaların içinde daha güvenli bir yola doğru” İndirmek için Tıklayınız.