İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM


• Turizm profesyonellerinin mesleki donanımlarını arttırıp, güncel gelişmelere uyum sağlamaları için konunun uzmanları ile işbirliği yaparak, seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenler,

• Mesleki eğitim kurumlarının öğretim programı ve çalışmalarının, sektör dinamiklerine uygunluğunu sağlamak için girişimlerde bulunur, sektör profesyonellerini bu yönde bilinçlendir,

• Eğitim ve Öğretim kurumları ve sektör arasındaki ilişkinin sürekliliğini sağlar,

• Sektörü ilgilendiren eğitim yasa, tüzük ve yönetmeliklerle ile ilgili görüş ve önerilerini otoritelere iletir, gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlar,

• Sektördeki işgücü verimliliği ve sürdürülebilirliği yönünde araştırmalar yapar, gerekli önlemlerin alınması için girişimlerde bulunur.