TÜROB HAKKINDA

TÜROB HAKKINDA


TÜROB - TÜRKİYE OTELCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

TÜROB, 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği (T.O.D) adıyla ve 13 kişi ile kurulmuştur.

1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu Dernek, Dernekler Kanunu'nun değişmesi üzerine Turistik Otelciler , İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) olarak çalışmalarına devam etmiştir.

TUROB, 2015 yılında resmen Türkiye adını almıştır ve faaliyetine TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği Derneği) olarak devam etmektedir.

TÜROB’ UN temel amacı;

• Turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak ve bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak,

• Turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine ve değişen eğilimlere uygun gelişimini sağlamak,

• Üyeleri arasında ve turizmle ilgisi bulunan daire, kurum, kuruluş ve kişilerle eşgüdümü sağlamak 

• Üyelerini sektör içinde ve dışında temsil etmek, 

• Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, gerekli tedbir, planlama ve projeler üzerinde çalışmaktır.

Diğer yandan, değişen dinamikler doğrultusunda, TÜROB tarafından basta eğitim, yatırım, tanıtım & pazarlama, sektör standartların geliştirilmesi, denetim, inovasyon, bilgi/veri/analiz/raporlama, sürdürülebilirlik, hukuk ve mali danışmanlık olmak üzere birçok alanda sürekli ve güncel bilgi akısı sağlanmakta, sektör çıkarlarını korumak üzere yurtiçi ve yurt dışında lobi faaliyetleri yapılmaktadır.

Türkiye Otelciler Birliği Derneği TÜROB; 1971yılında kurulduğu ilk günden itibaren birlikte hareket etmenin bilincinde olan nitelikli otel ve turizm işletmelerinin üye olduğu, Türkiye turizminin dinamik, kapsayıcı ve köklü sivil toplum örgütüdür. 

TÜROB; TUGEV (Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı) , ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) ve TURÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi olup, basta turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olmak üzere, tüm Kamu Kuruluşları ve Özel sektör ile ortak proje ve çalışmalar yürütmektedir.

Uluslararası alanda ise TÜROB, Avrupa Oteller, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) üyesidir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım/İşletme Belgesi olması şartıyla, Türkiye genelindeki pek çok turistik tesisi bünyesinde bulunduran TÜROB, konaklama sektörünü temsil eden en köklü sivil toplum örgütüdür.

  TÜROB Broşür için tıklayınız...