SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK


• Sürdürülebilir turizm ve çevre hedefleriyle enerji, eğitim, insani yardım, istihdam gibi alanlarda ilgili iş ortakları ve kuruluşlar ile işbirliği yapar. Destek projeleri yürütür.