SEKTÖR TEMSİLCİLİĞİ

SEKTÖR TEMSİLCİLİĞİ


• Turizm endüstrisi ile ilgili düzenlemeler hakkında, uygulanabilir raporlar hazırlayarak karar vericiler ile paylaşır, sektörü temsilen önerilerini bildirir ve üyeleri açısından en doğru yönde düzenleme yapılması için lobi faaliyetleri yürütür.

• Kamu otoritelerince yürütülen faaliyetlere, sektörü temsilen katılır ve sektörel eylem planının oluşturulmasına katkı sağlar.

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tesis ve sınıflandırma denetimlerinde, sektör temsilcisi olarak görev alır.