TANITIM VE PAZARLAMA

TANITIM VE PAZARLAMA


• Ülkemiz turizminin tanıtım, pazarlama ve satış geliştirme çalışmalarına öncülük eder, gerekli araştırmaları yapar ve etkin bir pazarlama hedefi geliştirir.

• Uluslararası turizm verilerini derler, ülkemizin pazar konumunu ve gelişimini değerlendirir, kaynak pazar analizleri yapar, kısa ve uzun vadeli pazarlama stratejileri konusunda üyelerini bilgilendirir.

• Turizm iletişimi ve yönetimi konusunda, ilgili otoritelere gerekçeleri ile görüş ve önerilerini bildirir.

• Uluslararası turizm fuarlarına ve sektör işbirliği ile düzenlenen workshop/roadshow etkinliklerine ülkemizi temsilen katılır.

• Hedef pazarlardaki önemli turizm profesyonellerini ve basın mensuplarını ülkemize davet ederek, tanıtım ve pazarlama etkinlikleri düzenler.