YATIRIM VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI


• Üyelerine turistik tesis yatırımları aşamasında, sektörel danışmanlık hizmeti verir, dönemsel fizibilite raporları hazırlar. Bu raporlar doğrultusunda ihtiyaçları tespit eder, kamu ve özel sektöre bu yönde bilgi akışı sağlar.

• Üyelerinin hizmet nitelik ve verimliliğinin gelişimi için uluslararası eğilimleri takip eder, uygun örneklerin ülkemize uygulanması için girişimlerde bulunur, üyelerini bu konuda bilinçlendirecek çalışmalar yapar.

• İşletmelerin yapısal ve hizmetsel sorunlarını inceler, sonuç önerilerini ilgili otoritelere iletir ve sektör lehine neticelenmesi üzerine takibini yapar.