BASIN BÜLTENLERİ

TÜROB: OVP ile sektörün beklediği adımların atılacağını umuyoruz


Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 2017-2019 dönemi Orta Vadeli Program’ı turizm sektörü açısından olumlu karşıladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 2017-2019 dönemi Orta Vadeli Program’ın turizm sektörü açısından olumlu karşıladıklarını bildirdi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yaptığı açıklamada, turizm sektörünün çok sancılı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, önümüzdeki yıllarda bu sıkıntının devam etmemesi için gereken adımların ivedilikle atılmasının önemli olduğunu belirtti. OVP’nin sektörle ilgili hedeflerin bu adımların atılması yönünde önemli başlıklar içerdiğine işaret eden Bayındır, hedefleri gerçekleştirebilme yönünde sektör olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi.

OVP’de turizm sektörüyle ilgili şu hedefler yar alıyor:
-Turizm sektöründe hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, koruma-kullanma dengesini gözeten, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapı oluşturulacaktır”

-Turizm yatırımlarının gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara kaydırılarak çeşitlendirilmesine ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasına dönük politikalar uygulanacaktır.

-Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu sağlık turizmi alanındaki altyapısı geliştirilerek hizmet kalitesi ve rekabet gücü artırılacaktır.

-Döviz kazandırıcı hizmet ticaretini faaliyetlerini destekleme adına hedef pazarlarda etkin bir tanıtım ve pazarlama stratejisi yürütülecektir.

- Özel istihdam bürolarının faaliyet alanları yaygınlaştırılacak ve geçici iş ilişkisini de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

- Alt işverenlik uygulaması ile ilgili sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların işçi haklarını ve ekonominin rekabet gücünü gözetecek şekilde çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacaktır.