BASIN BÜLTENLERİ

‘TİM, 500 Büyük’e başvuruda son hafta...


‘500 Büyük’e başvuruda son hafta

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ‘500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’na başvurular devam ediyor. Bu yıl ilk kez turizm ve konaklama sektörü şirketleri de araştırmaya dahil edilirken, şirketler bu ay sonuna kadar başvuruda bulunabilecek. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, araştırmaya işletmeler tarafından katılım sağlanmasının sektöre yurt dışından sağlanan döviz miktarı konusunda farkındalık oluşturmasının yanında, ihracat teşviklerinin sektör kuruluşlarına da uygulanmasına önemli katkıda bulunmasının beklendiğine işaret etti.


Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ‘500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’na başvurular devam ediyor. Bu yıl ilk kez turizm ve konaklama sektörü şirketleri de araştırmaya dahil edilirken, şirketler bu ay sonuna kadar başvuruda bulunabilecek. Bu araştırmaya katılacak firmalar arasında 2015 yılında en çok döviz girdisi sağlayan ‘500 Büyük Hizmet İhracatçısı Firma! kamuoyu ile paylaşılacak. Firmalar, başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Araştırma ile hizmet sektörünün potansiyeli, yaklaşık ihracat miktarı ve bu alanda faaliyet gösteren 500 büyük firmanın belirlenerek kamuoyuna açıklanması hedefleniyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, araştırmaya işletmeler tarafından katılım sağlanmasının sektöre yurt dışından sağlanan döviz miktarı konusunda farkındalık oluşturmasının yanında, ihracat teşviklerinin sektör kuruluşlarına da uygulanmasına önemli katkıda bulunmasının beklendiğine işaret etti.

İhracat teşviklerinin yolu açılır
Bayındır, şu bilgileri verdi: “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 13. Maddesi’nin amir hükmü uyarınca “…Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” Bu amir hükme rağmen sektörümüzün uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli sorunu olan ‘Konaklama İşletmelerinin İhracatçı Sayılması’ konusu 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15299 sayılı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış, bu kapsamda ihracatçı sayılmak için yurt dışından sağlanması gereken döviz miktarı ise son olarak yapılan düzenlemeler neticesinde 1 milyon dolardan yıllık en az 750 bin dolara düşürülmüştür.

Bakanlar Kurulu Kararına karşın, sektörümüzde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin, diğer ihracatçılar için sağlanan teşviklerin çok az bir bölümünden faydalandırılması, söz konusu Kanun ve Kararda belirtilen hedeflerin yakalanmasında etkili olamamıştır. Birliğimizce, gerek Ekonomi Bakanlığı gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİM nezdinde çok yönlü olarak sürdürülen çalışmalarda, sektörümüzün küresel rekabet ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar dikkate alınarak, sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelere de diğer ihracatçılar için sağlanan KDV istisnası, kurumlar vergisi indirimi vs. tüm teşviklerin uygulanması talebi ile çalışmalarımız sürmektedir.”