BASIN BÜLTENLERİ

Kurumlar Vergisi Semineri Gerçekleştirildi...TUROB, Turistik Otelciler,İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, tarafından "Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri Semineri", 15 Nisan 2015 tarihinde Elite World Hotel'de düzenlenmiştir.

TUROB Mali Müşaviri Dr. Nedim Türkmen tarafından yürütülen seminerde;

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme ve Özellikli Durumlar konuları hakkında Kurumlar Vergisi Beyannamesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin Kurum kazancının unsurları ve Kapsamı,
İndirilecek giderler,
Bağış ve yardımların indirimi,
Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar
geçmiş yıl mahsubu kanunen kabul edilmeyen giderler,
indirimi mümkün olmayan giderlere ilişkin hatırlatmalar ve kurumlar vergisinde istisnalar gibi konularla ele alınmıştır.