BASIN BÜLTENLERİ

BASIN BÜLTENİ27 Mart 2014 - TUROB Öğle Yemeği - Elite Business Hotel


BASIN BÜLTENİ

27 Mart 2014 - TUROB Öğle Yemeği - Elite Business Hotel

Malumunuz Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimler tüm kamuoyu olarak gündemimizin öncelikli konusu.
Öncelikle neticenin İstanbul ve Ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere Birliğimiz, her dönem Yerel Yönetimler ile yoğun temas halinde olmuş, sektörümüzün sorun ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde aktararak, çözüm önerileri sunmuştur.

Sektörümüz adına beklentilerimizi paylaşırken aynı zamanda yardımcı ve yapıcı öneriler ile bu beklentilerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Bu süreçte, Şehrimiz adına öncelikli çözüm önerilerimiz, hem biz İstanbullular hem de misafirlerimiz açısında ciddi bir sorun olan "ulaşım" konusu üzerine olacaktır. Coğrafi avantajımız olan deniz ulaşımının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, sadece Avrupa ve Asya Yakası arasında değil, paralel hatların arttırılmasıyla başarılı olacaktır.

Tabi ki tüm bu varış noktalarının diğer toplu ulaşım araçları ile bağlantılarının oluşturulması önem arz etmektedir. Böylelikle başta yerel halkın gündelik yaşamı kolaylaşacak, bununla beraber misafirlerimiz, şehrin içindeki bölgesel seyahatleri dışına çıkarak, tüm şehri yaşama fırsatı edineceklerdir.

Sektörümüz adına diğer önemli bir husus da şehrin sosyal ve kültürel imkânlarının geliştirilmesidir. Kongre ve Kültür Merkezleri, Sergi Sarayları, Konser Salonları gibi imkânların geliştirilmesi ve bu mekânlara global etkinliklerin alınabilmesi şehrimiz turizmine katma değer sağlayacaktır.

Bildiğiniz gibi, Artık şehirler, ülkelerin önüne geçerek tek başlarına daha güçlü markalar haline gelmektedir. Şehir turizmi, İstanbul gibi metropol ölçeğindeki büyük şehirlerde ağırlık göstermektedir. Şehir turizminde, şehrin turizm potansiyeli ve çizdiği imaj çok önemlidir. Bu nedenle, şehrin tüm çekim noktalarının maksimum düzeyde kullanılması gereklidir. Şehrin altyapı ve üstyapıdaki başarısı, Hava alanı hizmetleri, ulaşım kolaylığı, restoran ve eğlence merkezlerinin çeşitliliği ve kalitesi, esnafın ve halkın bilinçli yaklaşımı gibi pek çok unsur şehrin imajına etki etmektedir. Bu alanların iyileştirilmesi ve modernleşmesi öncelikle yaşayan insanların refahı ve devamında şehrin kalkınmasında büyük önem taşır.

Tabii ki unutulmaması gereken bir nokta da vazgeçilmezimiz olan teknoloji unsurudur. Şehrin "online" olması ve dijital ortamlara erişim sağlayabilmesi, günümüzde şehri ziyaret eden misafirlerin ve halkın ortak beklentisidir.

Ancak geçtiğimiz hafta alınan bir kararla, dünyanın en önemli sosyal medya araçlarından biri olan "twitter" kullanımının, Ülkemizde kapatılması hepimizi üzmüştür. Bir iletişim aracının yani haber alma hürriyetinin engellenmesi oldukça vahim bir durumdur. Ülkeler sosyal medyayı nasıl daha etkin kullanabilirizin yollarını araştırırken, bu yasak bizleri gerek vatandaş gerekse sektör olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Temennim, kısa vadede bu yöndeki uygulamaların son bulmasıdır.

Son dönemde ülkemizde yaşanan siyasi ve toplumsal olaylar ülkemizin imajına ve yurt dışından aldığı turist sayısına doğrudan etki etmektedir. Bu durumun yansımalarından birini, geçtiğimiz günlerde Birlik olarak siyasi liderlere yapmış olduğumuz sağduyu çağrısında dile getirdik. Başta İtalya olmak üzere kimi ülkelerin dışişleri bakanlıklarının, vatandaşlarına Türkiye’ye gidilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaları sektör olarak bizleri endişelendirmektedir Durumun ivedilikle çözülebilmesi için başta siyasi liderlerimiz olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı ve sektör paydaşlarının ortak akıl sergileyebilmesi gerekmektedir.
Siyasi ve ekonomik belirsizlik içerisindeki ülkemiz şartlarında 2014 yılının nasıl geçeceğini tahlil etmek ise zor. Ancak 2014 yılı için beklentilerimizin çok yüksek olmadığı yönünde hemfikir olduğumuzu düşünmekteyim. Avrupa'da devam eden ekonomik kriz, gerek krizden dolayı turizm gelirlerini arttırmayı hedefleyen rakip ülkelerin pazardaki promosyonları, gerekse Ülkemizin devam eden imaj iyileştirme çabaları zor bir dönem geçireceğimizi göstermektedir. Mart ayı başında gerçekleşen ITB Berlin Fuarı da bu öngörülerimiz doğrular bir tablo çizmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2014 Şubat ayında gelen turist sayısı %6,6 artışla 1,3 milyon'a, 2014 Ocak-Şubat döneminde ise %5,3 artışla toplam turist sayısı 2,5 milyon'a çıktı.

Rakamlar genel olarak öngörülerimize paralel seviyede gerçekleşmiştir, İsrail ve Suudi Arabistan pazarlarının ümit vermekle beraber, siyasi kargaşaya karşın Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dan gelen turist sayısında beklentilerin aksine artış yakalanması memnuniyet vericidir.

Bilindiği üzere, İsrail turizminde önemli bir pay sahibi olan İsrailli işçileri temsil eden sendikalar Türkiye'ye turizm boykotunu 4 yıldır sürdürüyorlardı. Geçtiğimiz günlerde, İsrailli sendikaların Türkiye'ye tatil boykotunu kaldırdıklarını açıklamasıyla, 250 binin üzerindeki İsrail işçisi ve aileleri bu yaz tatil için yüksek ihtimalle Türkiye'ye gelebilir.

Verilere, tesisler açısından bakacak olursak, Ülkemize gelen turist sayısının artış oranı ile konaklama tesislerinde arza sunulan yeni yatak sayılarının ve kapasite artışının, doğru orantılı olması, sürdürülebilir turizm ve tesislerin verimli kullanımına katkı yapacaktır.

Artış oranının aylık olarak en az % 15 seviyesinde seyretmesi, yeni açılan tesislerle birlikte ancak bir önceki yıldaki doluluk oranlarını sağlayabilecektir.

Sizlerin, tüm sektör paydaşlarının ve meslektaşlarımın devam eden yoğun emekleri ile istikrarımızı koruyacağımızı düşünerek, umutsuz bir tablo çizmek istemiyorum. Ancak var olan gerçekleri de göz ardı etmeden, planlama yapmak gerektiği aşikârdır.

Konuşmamı noktalandırırken, desteklerini bizden esirgemeyen sponsorlarımız Ecolab - Yurtiçi Kargo ve Boyut Yayın Grubuna; Bu güzel ve değerli ev sahipliğinden ötürü, Elite World Otelleri Genel Müdürü Sayın Ünsal Şınık'a, Elite World Otelleri Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Emel Elik'e ve Elite World Business Hotel Genel Müdürü Sayın Murat Köni'ye teşekkürlerimi sunuyorum.