BASIN BÜLTENLERİ

TUROB, HOTREC Genel Kurul Toplantısına katıldı...


Turizm alanında Avrupa’nın en büyük şemsiye örgütü HOTREC- Otel, Restoran ve Kafeler Birliği Genel Kurul Toplantısı İtalya’nın Başkenti Roma’da gerçekleşti.

Genel Kurul’a, Türkiye adına TUROB Başkan Yardımcısı Armin Zerunyan’ın yanısıra AB ülkelerinin konaklama ve ağırlama sektörü temsilcileri, AB Parlamentosu milletvekilleri, HOTREC Üyeleri ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Genel Kurul’dan notlar;
Genel Kurul, HOTREC Başkanı Kent Nyström ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmalarda özetle aşağıdaki konular üzerinde duruldu;
-Turizm ve Konaklama sektörü: sosyo-ekonomik değişimi yönlendirmektedir.

-HOTREC ve UNWTO stratejik partnerlerdir.

-Dünyada 2013 yılında her 7 kişiden 1'i seyahat etmiştir.

-2014 öngörüleri turizmde % 4 - 4,5 bir artış olması yönündedir.

-2020 yılı itibariyle dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşayacaktır.

-Çin dünyadaki en büyük kaynak pazar haline gelmiştir.

-Sürdürülebilirlik için daha fazla çaba harcanması gerekmektedir.

-Oteller kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayabilir.

-Gelişme ve büyüme, beraberinde aynı zamanda sorumluluk getirir.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani konuşmasında aşağıda konulara değinmiştir;

-Turizm Avrupa'daki en önemli endüstrilerden biridir.

-Kriz zamanlarında bile gelişen tek sektördür.

-Güney Amerika, Çin ve Rusya'dan daha fazla turist gelmesi sağlanmalıdır.

Genel Kurul Toplantısında; Gelecek AB seçimleri hakkında bilgi verilmiş ve HOTREC'in bu konudaki manifestosu dağıtılmıştır. Online seyahat acenteleri, dot.hotel domain’inin konaklama sektörü tarafından desteklenmesi konuları görüşülmüştür. Gıda Etiketlemesi, bilinçli alkol servisi & tüketimi, erişilebilirlik, online kanallardaki misafir yorumları, otellerdeki spor salonları ve yüzme havuzları konularında standardizasyon sağlanabilmesi, Özellikle Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Amerika pazarları için AB içerisinde sadece Schengen vizesi geçerliliği ve 15 güne kadar olan kalışlarda kapıda vize imkanı sağlanabilmesi, Sürdürülebilir Turizm, Ödeme kartları ve Telif Hakları konularında bilgiler ve güncel gelişmeler aktarılmıştır.

Diğer yandan, kısa süreli kiralık evlerin sektöre verdiği zarar ve bu konuda toplam 5 AB ülkesindeki yasal düzenlemeler değerlendirilmiş, Almanya’da ise mahkeme tarafından konutların turizm amaçlı olarak kısa süreli kiraya verilemeyeceği kararı paylaşılmıştır. Yapılan araştırmaya, göre bu tür kiralamaların payı artarak pazarda %5 seviyesine çıkmıştır. HOTREC, ilgili hükümetler nezdinde gerekli önlemlerin alınması amacı ile yakın zamanda konuyla ilgili olarak; güvenlik, hijyen, mali zorunluluklar ve tüketici hakları üzerine bir görüş yazısı sunacaktır.

Genel Kurul’da görüşülen en önemli konu ise Telif Hakları konusunda yaşanan gelişme olmuştur. AB Konseyinin yeni yönergesi ile telif hakları konusunda Meslek Birliklerine daha fazla şeffaflık, raporlama ve gözetim esası getirilmiştir. Meslek Birlikleri yeni kurallara uymak zorunda bırakılmış ve şartların makul olması gerekliliği şartı gelmiştir. Meslek Birlikleri tüm bilgileri kamu ile paylaşma ve mükerrer ödemeleri engellemek adına yaptıkları anlaşmalardan diğer Meslek Birliklerini haberdar etmek durumunda olacaktır. Bu durum HOTREC'in son 10 yıldaki en büyük başarısı olarak görülmektedir. Yönergede öne çıkan unsurlar aşağıdaki gibidir;
- Meslek Birlikleri ve kullanıcılar iyi niyet çerçevesinde müzakere yapmalı ve gerekli tüm bilgileri karşılıklı olarak paylaşmalıdır.
- Lisanslama şartları objektif olmalı ve ayrımcılık gözetmemelidir.
- Tarifeler ilgili alanda sağlanan servisin ve kullanılan hakların değeriyle ilişkili olarak makul olmalıdır
- Meslek Birlikleri, kullanıcıyı tarifeleri belirleyen unsurlar konusunda bilgilendirmelidir.
- Meslek Birlikleri, lisans talep eden kullanıcıyı gecikmeksizin yanıtlamalıdır.