BASIN BÜLTENLERİ

2013 yılında Dünya turizm harcaması % 5 artışla 1,4 trilyon Dolar’a ulaştı.


2013 yılında Dünya turizm harcaması % 5 artışla 1,4 trilyon Dolar’a ulaştı.

TUROB tarafından derlenen, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) son barometresine göre, 2013 yılında uluslar arası turizmden elde edilen toplam ihraç kazancı 1.4 trilyon Dolara ulaşmıştır. 218 milyar dolarlık uluslar arası yolcu taşıma gelirlerine ilave olarak, destinasyonlar içerisinde uluslar arası ziyaretçilerden elde edilen kazanç (konaklama, yeme-içme, alışveriş v.s.) %5 oranında artarak, 1159 milyar Dolara (873 milyar Euro) ulaşmıştır.

UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai yaptığı açıklamada, iş, tatil, ziyaret ve farklı sebeplerle 1 milyarı aşkın turistin seyahat ettiği 2013 yılında, uluslar arası turist sayısındaki artışın, elde edilen gelir ile aynı oranda olmasının oldukça pozitif bir sonuç olduğunu belirtmiştir. Rifai; Bu sonuçların, bölgesel entegrasyon ve sektörün ticari kapasitesini tanıtabilmek adına, Turizmi, ticari gündemde daha yüksek bir pozisyona taşımanın zamanı geldiğini, gösterdiğini sözlerine eklemiştir.

Uluslar arası turizm (seyahat ve yolcu taşıması) dünya genelinde ihracat hizmetlerinin %29'unu ve mal ve hizmetlerinin toplam ihracatının %6'sını karşılamaktadır. Gelişmekte olan pek çok ülkede ilk sırada yer alan Turizm, dünya ihracat kategorizasyonunda, yakıtlar, kimyasallar, gıda ve otomotiv ürünleri sektörlerinden sonra 5.sırada yer almaktadır.

Avrupa en büyük payı alırken, Asya ve Pasifik en hızlı gelişen bölge olmuştur
2012 yılında 1078 Milyar dolar olan, dünya genelindeki destinasyonlardan elde edilen gelir, 2013 yılında 81 milyar dolar artmıştır.
Avrupa 2013 yılında uluslar arası turizmden elde edilen gelirin %42'sini alarak en büyük paya sahip olmuştur.(489 milyar Dolar)
Asya ve Pasifik %31 (359 milyar Dolar) pay alırken geçen yıla göre en büyük artışı yakalayan bölge olmuş (+%8), Amerika ise %20 pay(229 milyar Dolar)almıştır. Orta Doğu ve Afrika ise %4 ve %3'lük paylara sahip olmuştur.

En çok gelir artışı yakalayan ilk beş destinasyon ise şöyle oluştu;
1-Tayland (+%23)
2-Hong Kong(+%18)
3-Makao (+%18)
4-Birleşik Krallık (+%13)
5-Birleşik Devletler (+%11)
Bu destinasyonları İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve Almanya takip etti.

Çin - Rusya ve Brezilya turizm gelirindeki artışın yarısını karşılamıştır...
Gelişmekte olan ekonomiler olan Çin, Rusya ve Brezilya, 2013 yılında uluslar arası turizmden elde edilen gelirdeki 81 milyar dolarlık artışın, 40 milyar Dolarını sağlayan ülkeler olmuştur. Çin 2012 yılında 102 milyar dolar harcama ile en geniş dış pazar kaynağı olmuştu. 2013 yılın da %26 artış ile Çin, toplam 129 milyar dolarlık harcamaya ulaşarak yine birinci olmuştur. Rusya Federasyonu ise 2013 yılında en geniş 4. dış pazar kaynağı olmuş ve %25 artış ile 54 milyar dolar harcama yapmıştır. En çok harcama yapan ilk 5 ülke (milyar dolar) Çin 129 (+%26), ABD 86 (+%3), Almanya 86 (+%2), Rusya 53 (+%25) ve Birleşik Krallık 53 (+%4).

Gelişmiş ekonomilerdeki artış ise daha mütevazi olarak göze çarpmaktadır. Avustralya +%9, Fransa +%5, Birleşik Devletler, Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada ise %2 ile %4 arasında artış kaydetmiştir. Çin 2012 yılına göre, 2013 yılında %26 artış göstererek 129 milyar dolar uluslar arası turizm geliri elde etmiştir. Rusya ise %25 oranında bir artış ile 54 milyar dolar gelir sağlamıştır. Uluslar arası harcamalarda, Brezilya ise 2013 yılında %13 artışla, 25 milyar dolar gelir elde etmiştir.
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan TUROB Başkanı Timur Bayındır; Ülkemizin turizm gelirlerinin TUİK'in açıkladığı “2013 yılı Turizm Gelirleri Verileri”ne göre; turistlerin kişi başı harcaması ortalama 824 dolar, 2013 yılı toplam turizm gelirimiz ise 32 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Buna göre toplam gelirimiz UNWTO'nun açıkladığı Avrupa uluslararası turizm gelirlerinin yaklaşık %7'sini oluşturmaktadır. Ülkemiz 2013 yılında turist başına harcama açısından dünyanın gerisinde kalmıştır. UNWTO 2013 dünya turist başına harcama, ülkemizde açıklanan 824 dolar’ın yaklaşık % 40 üzerinde 1.300 dolar olmuştur.

Öteden beri yaptığımız açıklamalarda dile getirdiğimiz üzere, Türkiye’nin turist sayısını arttırmakla beraber turizm gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi de gerekmektedir. Sektörümüzün ana hedefi olarak gördüğümüz “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” planı doğrultusunda, 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri elde edilmesi için turizm ürünlerimizi çeşitlendirerek daha etkin kullanmalı ve pazarlama stratejilerimizi talep ve değişen eğilimlere göre şekillendirmeliyiz. Özellikle yüksek harcama ve gelir potansiyeli dikkate alınarak; kongre, gastronomi, spor, organizasyon, sağlık, wellness, alışveriş ve eğlence gibi turizm çeşitleri alanlarında daha fazla girişim ve farkındalık yaratma çalışmalarımızın arttırılması gerekir. Artan rekabet koşullarında, kaynaklarımızı korumalı ve geliştirmeli, sosyal anlamda çok daha aktif ve katılımcı bir imaj çizmeliyiz. Aksi halde “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” planı doğrultusunda hedeflenen 50 milyar turizm gelirine ulaşmamız mümkün görülmemektedir.

  UNWTO Raporu İndirmek için Tıklayınız.