BASIN BÜLTENLERİ

Gezi Parkı eylemlerinin sürdürüleceği kararı hakkında basın duyurusu yaptı


Değerli Basın Mensupları,

İstanbul ve Taksim başta olmak üzere son 18 günden beri yurt çapında yaşanan eylemler tahmin edileceği üzere öncelikle turizm sektörümüzü yakından etkilemiştir. Bu süreçte sükunetin sağlanması ve sektör kuruluşlarının ve misafirlerin eylemlerden olumsuz olarak etkilenmemesi için Birliğimizce ve üyelerimizce yoğun çalışma yürütülmüştür.

Demokratik haklarını kullanan eylemcilerin taleplerinin Hükümet tarafından algılandığı ve gereğinin yapılacağı kamuoyuna açıklanmıştır. İkna yöntemlerinin sonuna kadar tüketilmesi, zora dayalı bir çözüm yoluna başvurulmaması dileğimizdir.

Ne var ki, bugün yapılan açıklama ile eylemlere devam kararı alındığı belirtilmiştir.

Sürecin başlangıcından günümüze kadar geçen bu kısacık zamanda turizm sektörü tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamıştır. Eylemler sürecinde ilk etapta yaklaşık % 60’lara varan rezervasyon iptalleri orta ve uzun vadeli taleplerde ise durma noktasına gelmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası kongre, fuar, etkinlik iptal edilmiştir. Ayrıca, uzun bir geçmiş içinde verilmiş büyük emek ve çabalarla belli noktalara getirilmiş olan ülke imajı, bu kısacık süreçten ne yazık ki çok süratli bir şekilde olumsuz olarak etkilenmiş ve etkilenmektedir.

Diğer yandan gelişmelerin olumsuz olarak sürmesinin, istihdamı negatif olarak etkilemesi kuşkusuzdur. Yaklaşık 50’nin üzerinde sektöre katma değer sağlayan turizm sektörünü etkileyen bu olumsuz gelişmelerle işten çıkarmaların artacağı, işe alımların ise erteleneceği, bu durumun sosyal yapıya zarar vereceği öngörülmektedir. Nitekim bazı işletmelerde işten çıkartmaların başladığı haberleri yazılı ve görsel medyada yer almaktadır.

Yapısı gereği barış ortamının önemli ve öncelikli olduğu turizm sektörü her türlü olumsuzluktan en önce etkilenen hassas sektör konumundadır. Turizm sektöründe, yaşanan gelişmelerin neticesi olarak turist talebi durma noktasına gelmiştir. Turizm, ülkemiz ekonomisinin en önemli gelir ve istihdam sağlayan sektörleri arasına yer almaktadır.

Netice olarak; açıklanan tüm bu nedenlerle sürdürülen eylemlerin sonlandırılması için bütün tarafların daha anlayışlı olmalarının önemli ve gerekli olduğunu saygı ile kamuoyunun bilgi ve sağduyusuna sunarız.

 

TUROB YÖNETİM KURULU