BASIN BÜLTENLERİ

STR Global Temmuz 2013 Avrupa Otelleri Görünüm Raporu


Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR Global'in hazırladığı "Temmuz 2013 Avrupa Otelleri Görünüm Raporu" yayımlandı.

Rapora ilişkin TUROB Başkanı Timur Bayındır "Sürdürülebilir turizm hedeflerimiz doğrultusunda özellikle rakip destinasyonlardaki konaklama sektöründe doluluk oranları, satış fiyatları ve talep dengesini de yakından takip ediyoruz. Bu amaca yönelik olarak, sektörümüzce sadece ülkemizde değil rakiplerimizdeki arz/talep gerçekleşme oranları ile trendi görmek açısından eşit koşullarda yapılmış analizleri değerlendiren STR Global ile işbirliğimizi geliştiriyoruz. Hazırlanan raporların sektör aktörleri tarafından dikkatle incelenmesi ve değerlendirilmesinin doğru yatırım ve planlama kararlarına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Raporda öne çıkan hususlar aşağıda yer almaktadır.

Türkiye'nin Temmuz 2013 otel dolulukları, 2012 yılı aynı dönemine oranla %18,9'luk bir düşüş ile %65,2'den %52,8'e gerilemiştir. Buna kıyasla ülkemizin rakip pazarı konumundaki İtalya'da Temmuz 2013 otel dolulukları %5.5 artarak %68,9, krizi fırsat olarak kullanan Yunanistan ise Akdeniz Çanağındaki en büyük artışı yakalayarak %8,9'luk yükseliş ile %70,8 doluluk oranını yakalamıştır.

Son yıllarda turizm payımızın bir hayli düştüğü İsrail ise Temmuz 2013'ü bir önceki yıla kıyasla %2,2'lik bir artışla %74,9 doluluk oranı ile kapatmıştır.

Diğer bir rakip pazarımız olan İspanya ise Temmuz 2013'te %1,6'lık düşüş yaşamış ve %72,4 doluluk oranı sağlamıştır.


STR Global tarafından hazırlanan Temmuz 2013 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Temmuz 2012'de %71,8 olan doluluk oranı % 21,3 düşüş ile 2013 yılında %50,5 gerilemiş ve tüm Avrupa'daki en büyük düşüşü yaşayan destinasyon olmuştur.

Avrupa Turizm Pazarının ana destinasyonlarına baktığımızda Temmuz 2013 doluluk oranlarında genel bir düşüş gözlemlense de Atina'da yaşanan %16,9'luk artış, Yunanistan'ı destinasyon performansında da Temmuz 2013'ün lideri yapıyor.

Berlin(-3,8 - %73,4), Barcelona(-0,8 - %85,5), Madrid(-%6,5 - %57,1), Paris(-%2,9 - %83), Viyana(-%5,8 - %70,3)