BASIN BÜLTENLERİ

STR Ağustos 2013 Raporu yayımlandı...


STR 2013 AĞUSTOS ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR Global'in hazırladığı Ağustos 2013 Ülke Perfomans Raporunu incelediğimizde,
Türkiye'nin Ağustos 2013 otel dolulukları, 2012 yılı aynı dönemine oranla %5'lik bir artış ile %63,8 olarak kaydedilmiştir. Buna kıyasla ülkemizin rakip pazarı konumundaki İtalya'da Ağustos 2013 otel dolulukları %9,1 artarak %61,3, krizi fırsat olarak kullanan Yunanistan ise Akdeniz Çanağındaki, Litvanya'dan sonra(%12), en büyük artışı yakalayarak %11,1'lik yükseliş ile %69 doluluk oranını yakalamıştır.

STR Global tarafından hazırlanan Ağustos 2013 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise;
İstanbul'un Ağustos 2012'de %65,4 olan doluluk oranı % 2,1'lik artış ile 2013 yılında %66,8'e yükselmekle beraber, ilk 8 aylık dönemde doluluk oranı %5,6 düşüş göstererek, %71.7'den %67.7'ye gerilemiş ve tüm Avrupa'daki en büyük düşüşü yaşayan destinasyon olmuştur.
Avrupa Turizm Pazarının ana destinasyonlarına baktığımızda Atina'da yaşanan %21,8'lik artış, Yunanistan'ı destinasyon performansında Ağustos 2013'ün lideri yapıyor.

TUROB Başkanı Timur Bayındır, STR Global raporundaki verileri şu şekilde değerlendirmiştir;
Haziran ve özellikle Temmuz ayında yaşanan büyük gerilemeler ile İstanbul Avrupa'da şok düşüş gösteren bir destinasyon olmuştu. Ancak gerek sektörümüzün gayretleri gerekse ülkemizin varoluşundan gelen cazibesi, bu etkiyi kısa sürede düzeltmemize yardımcı olmuştur. Ağustos ayındaki doluluk oranlarında, ülkemiz genelinde yaşanan yükseliş ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5'lik bir artış kaydettik. Bu artışın yılsonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz. 2014 yılı için daha büyük hedeflerimiz söz konusu.


STR 2013 AĞUSTOS TÜRKİYE RAPORU
İSTANBUL
İstanbul Ağustos 2013 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 artarak %66,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağustos 2013 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 398,45 TL olarak, 2012’ye göre %14,8’lik bir artış göstermektedir. Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise ( RevPAR) geçen yıla oranla %17,3'lük bir artış yaşanmış ve 266,02 TL olarak ölçülmüştür. 2013 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise ( Ocak – Ağustos 2013 toplam) ;
Occupancy (doluluk oranı) - %67.7 (2012 - %71,7)
ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel) - 372,52 TL (2012 – 347,93 TL)
RevPAR (Oda başı elde edilen gelir) - 252,30 TL (2012 – 249,60 TL)

ANTALYA BÖLGESİ
Antalya Ağustos 2013 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 artarak %82,9 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ağustos 2013 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 363,27 TL olarak, 2012’ye göre %27,8’lik bir artış göstermektedir. Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise ( RevPAR) geçen yıla oranla %34,3’lük bir artış yaşanmış ve 301,33 TL olarak ölçülmüştür. 2013 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise ( Ocak –Ağustos 2013 toplam) ;
Occupancy (doluluk oranı) - %63 (2012 - %63,6)
ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel) - 222,03 TL (2012 – 202,17 TL)
RevPAR (Oda başı elde edilen gelir) - 139,98 TL (2012 – 128,52 TL)

ANKARA
Ankara Ağustos 2013 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 14,3 artarak %43,7 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ağustos 2013 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 180,61 TL olarak, 2012’ye göre %12,8’lik bir artış göstermektedir.
Toplam oda sayısı üzerinden Oda başı elde edilen gelirler de ise ( RevPAR) geçen yıla oranla %29’luk bir artış yaşanmış ve 78,87 TL olarak ölçülmüştür.
2013 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise ( Ocak –Ağustos 2013 toplam) ;
Occupancy (doluluk oranı) - %57,9 (2012 - %57,4)
ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel) - 183,62 TL (2012 – 173,90 TL)
RevPAR (Oda başı elde edilen gelir) - 106,29 TL (2012 – 99,84TL)

*Bu Çalışma İstanbul için 368 tesis üzerinden 67 tesis, Ankara için 56 tesis üzerinden 17 tesis, Antalya Bölgesi için 943 tesis üzerinden 15 tesis baz alınarak yapılmıştır.