BASIN BÜLTENLERİ

30.09.2013- "İstanbul Otellerinin 360 derece Değerlendirmesi" Basın Bülteni


0 Eylül 2013 - "İstanbul Otellerinin 360 derece Değerlendirmesi" Basın Bülteni - Sheraton Ataköy


Sayın Üyelerimiz, Sayın Konuklarımız ve
Değerli Basın Mensupları,
Geleneksel Öğle Yemeğimize hepiniz hoş geldiniz.

Yaz dönemini kapattığımız bugünlerde, 2014 yılı için yoğun ve zorlu bir iş dönemi bizleri bekliyor.

Ülkemiz özellikle son on yıl içinde yeni dünya trendlerini oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde yakalamaktadır. Bununla beraber hepimizi, farkında olmadan içine alan bu adaptasyon sürecindeki başarının, sürekliliğini sağlanması, doğru tespit ve stratejiler ile mümkündür.

Buradan yola çıkarak, TUROB ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü işbirliği ile İstanbul kapsamında planladığımız ve iyi bir başlangıç olduğunu düşündüğümüz "İstanbul Otellerinin 360 derece Değerlendirmesi" projemizin çıktılarını sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bu proje ile Otellerimizde;
*İnsan kaynakları, satış&pazarlama, finans, sürdürülebilirlik gibi Yönetim uygulamaları,
*Personel ve yöneticilerin işyeri tutumları ve eğilimleri, işyerindeki kuşak farklılıkları, *Misafirlerimizin profili ve memnuniyetleri
*Rekabet unsurları
gibi temel konulara ayna tutmayı hedefledik ve bir durum tespiti ortaya koyduk.


Çalışmamızın amacı hızla gelişmekte olan İstanbul’un konaklama sektörünü 360 derecelik bir bakışla incelemektir. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü akademisyenlerinden oluşan proje ekibimizin, rastlantısal örnekleme yoluyla seçtiği 40 adet TUROB üyesi otelin verileri, TUROB işbirliği ile edinilmiş ve projemize temel oluşturmuştur.

Misafirlerden toplanan anketler ve Booking.com web sitesinden alınan değerlendirmeler sonucunda İstanbul’a gelen ziyaretçi profili ve istekleri ortaya çıkartılmıştır. Projemiz ile, İstanbul otellerinin rekabet ettiği şehirlerle karşılaştırılması; maliyet/fayda dengesi, tesisler ve çalışanlar ile ilgili geliştirilmesi gereken konuları ortaya çıkarmıştır.

Otellerimizdeki personelin profili ve tutumu; personel ve yönetici anketleri ile insan kaynakları bölümlerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Böylelikle sektörümüzün temel kaynağı olan "insan" unsuru, çalışanlarımızın bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Otellerin, insan kaynakları, finans/muhasebe, satış ve pazarlama, teknik bölümlerinden toplanan veriler ışığında Yönetim Uygulamaları ortaya çıkartılmıştır. İnsan Kaynakları, Finans, Satış&Pazarlama, Yatırım ve Sürdürülebilirlik alanlarında tesislerin performansları incelenmiş ve sektörün eğilimleri ortaya konmuştur.

Kısıtlı bir süre zarfında bu değerli çalışmaları özetlemem tabi ki mümkün olmamakla beraber, projemizin içeriği ve metodu hakkında sizleri aydınlatmaya çalıştım. Önemli bir kaynak olarak kullanacağınıza inandığım sonuç raporumuzu kitap haline getirdik ve bugün sizlerle buluşturduk.

Bu değerli çalışma sürecine büyük katkı sağlayan Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün saygıdeğer akademisyenlerine, TUROB Özel Projeler Komitesi Başkanı Ömer Faruk Boyacı’ya, paylaştıkları kıymetli bilgiler ile çalışmamıza temel oluşturan Sayın TUROB üyesi otellerimize, projemize en başından beri katkı ve çabalarıyla destek olan TUROB Yönetim Kurulu üyelerime şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmamı noktalandırırken, desteklerini bizden esirgemeyen sponsorlarımız Ecolab - Yurtiçi Kargo ve Boyut Yayın Grubuna;

Bu güzel ve değerli ev sahipliğinden ötürü, Sheraton Ataköy Hotel Genel Müdürü Sayın Mehmet Çulha'ya teşekkürlerimi sunuyor ve hepimiz için başarılı bir sezon diliyorum.


  Basın Toplantısı Sunumu İndirmek için Tıklayınız.
  İstanbul Otellerinin 360° Değerlendirmesi Raporu - Tam Sürüm İndirmek için Tıklayınız.