BASIN BÜLTENLERİ

TUROB Çalışma Bakanlığı Ziyareti


Basın Bülteni

Bilgi için : ARPR İletişim Danışmanlık

Semra Çağlar - scaglar@arpr.com.tr - (532) 420 17 59

Harika Okyay – hokyay@arpr.com.tr

Tel : 90 (216) 418 33 34

Fax : 90 (216) 338 14 64

 

25 Nisan 2012

BAKAN ERTUĞRUL GÜNAY TUROB İLE BİRLİKTE

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’ NI ZİYARET EDEREK SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNDU

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 24 Nisan 2012 tarihinde Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) ve Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası (TEİS) heyetiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca “Konaklama Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Teftiş Programı” kapsamında yapılan denetimler sırasında tespit edilen hususlar ve turizm sektörünün isteklerine yönelik konular görüşüldü.

Bakan Günay, ziyarette, Türkiye'nin yüz akı olan turizm sektörü çalışanlarının istihdamı ve çalışma koşulları ile ilgili bazı sorunları olduğunu belirtti. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 30 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ağırladığını anımsatan Günay, sürdürülebilir turizmin önemine değinerek "Bunun için doğamızı, tarihimizi ve çevremizi koruyacağız ama bir yandan sektörde çalışanların kalitesini yüksek tutarak onların da sürdürülebilir olmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

TUROB Başkanı Timur Bayındır, Genel Sekreter Levent Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Armin Zerunyan ve TEİS Hukuk Müşaviri Hüseyin Karataş’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda turizm sektörünün çalışma hayatında en çok esnekliğe ihtiyaç duyulan sektör olduğu belirtildi. Bu bağlamda halen yürürlükte olan mevcut mevzuatın, sektörün ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve sektörün istihdam politikaları ile örtüşmediği belirtilerek çözüm önerileri sunuldu.

TUROB tarafından dile getirilen başlıca öneriler;

a) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan asıl işveren – alt işveren ilişkisi yeniden düzenlemeli ve “ İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler ” şartı kanundan çıkartılmalıdır. Veyahut da hizmet sektörü açısından “ teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler ” şartı kanundan çıkartılmalıdır. Keza kanuna “ Yardımcı veya asıl işlerin belirlenmesinde, işverenlere özgü mevzuat hükümleri de dikkate alınır ” şeklinde bir düzenleme eklenmelidir. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36. maddesi ile kamu işverenlerine tanınan hak, alt işveren işçilerinin hak ve menfaatlerinin daha çok korunabilmesi için özel sektör işverenlerine de tanınmalıdır.

b) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi yeniden ele alınmalı ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisine izin veren düzenlemeler, yürürlüğe girmelidir.

c) Genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında artık önemini yitiren çağrı üzerine çalışma esasına dayalı kısmi süreli iş sözleşmelerinde, haftalık çalışma süresi 40 saate çıkartılmalı veya turizm işletmelerinin arızi durumlarda ihtiyaç duyacakları işgücünün temini açısından İş-Kur gözetim ve denetimde olacak çalışan havuzu oluşturulmalı ve böylelikle devletimize ek kaynak yaratılmalıdır.

d) Aralıklı çalışmaya izin veren düzenlemeler yapılmalıdır.

e) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar için de tıpkı fazla ve/veya fazla sürelerle çalışmalarda olduğu gibi işçilere serbest zaman hakkı tanınmalıdır.

f) Denkleştirme ve telafi çalışması süresi, sektörümüz açısından artırılmalıdır.

g) Sektörümüze özgü çalışma hayatına ilişkin mevzuatın oluşturulmasında Birliğimiz ve Sendikamızın da bilgi ve tecrübesinden yararlanılmasında fayda bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik de Bakan Günay'ın ve TUROB’un ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Turizm bizim yüz akımız. Bu alanda yaşanan sorunlar ne ise zevkle burada değerlendirip, çözülmesi gereken sorunları çözme gayretinde olacağız" diye konuştu.

Ziyaretin devamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile sektörel güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.