BASIN BÜLTENLERİ

Başkan Bayındır'ın "Türkiye Turizm Meclisi" konuşması...


Sayın Bakanım,

Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler,
Hoş geldiniz,

Turizm, Türkiye’de son on yılda büyük bir sıçrama göstermiş ve ekonominin en çok döviz girdisi sağlayan sektörü olmuştur. Üstelik bu döviz girdisi tamamen yerli kaynak girişleriyle sağlanmaktadır.

Türkiye’nin son yıllarda turizmde yakaladığı çıkış ve bu alanda dünya turizminde söz sahibi ülke olma çalışmaları neticesinde elde ettiği başarısının sürdürülebilir olması için bugün bir aradayız.

Türkiye’nin tanıtımı başta olmak üzere; sektörümüzde eğitim, iç denetim, pazarlama ve fiyatlandırma politikalarıyla, merkezi kriz yönetimi çalışmalarını kapsayan, yeni ve güçlü bir birlikteliği hayata geçirmeyi amaçlayan bir hatta ilerliyoruz.

Dünyamızın içinde bulunduğu koşullarda turizm, Türkiye’ye uluslararası rekabette göreceli üstünlük sağlayan en önemli sektördür. Her zaman belirttiğimiz gibi, turizm sektörümüz Avrupa Birliği’ne ülkemizden önce girmiştir. Ancak bu önemine karşılık, sektörün yapısal sorunları çözümlenmediği ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilemediği, günlük sorunlara günlük çözümler üretilmeye çalışıldığı için Türkiye uluslararası rekabette en önemli avantajını kullanamamaktadır.

Sorunların hiçbirini çözümlenemez ve üstesinden gelinemez olarak görmüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay ve değerli ekibinin sergilediği, istikrarlı kararlılık ve doğru planlama ile kısa zamanda çok yol aldığımıza inanıyoruz. Buradan devamla öncelikli dileğimiz, aslında her birine “sorun” demeye de dilimizin varmadığı sektörel konulara sahip çıkarak ufkumuzu açmamız ve uluslararası rekabet gücümüzü azaltan engellerin kaldırılmasına çaba göstermemiz olacaktır.

Ülkemizin turizminde, yakın geçmişe kadar vazgeçilmez olarak görülen aktörler söz sahibi iken, değişen turizm trendleri ve turist profili ile birlikte, sektörde yeni aktörlerin de varlıklarını fazlası ile gösterdiği malumlarınızdır. Yakın geçmişimizde; internetin gelişerek online turizmin günümüzdeki seviyelere ulaşacağı, ulaşım olanaklarının gelişmesi (havayolu, karayolu, raylı sistemler vs.) ile bireysel seyahatlerin bu denli artacağı, turizmin bu derece çeşitleneceği düşünülemezdi. Buna paralel olarak, ülkemizde turistlerin yaptığı toplam harcamanın yarısına yakınının, turizm sektörünün yeni aktörleri olan yeme-içme, alışveriş, sağlık, eğlence gibi sektörlerde oluştuğu tespit edilmiştir.

Diğer yandan, günümüzde turizm sektörünün aktörlerinin önem derecesi ülke turizmine kattıkları katma değerle orantılı olmalıdır.

Konaklama Sektörünün öncü kuruluşu olan Birliğimiz TUROB’un tarihi, 1971 yılına kadar uzanmaktadır. TUROB; sürdürülebilir turizm çalışmaları, forumlar, paneller, araştırma çalışmalarının yanı sıra; gerek ülkemiz bürokrasisinde; gerekse uluslararası alanda yürüttüğü lobbying faaliyetleriyle sektörün sözcülerindendir.

Bugün bizlerin bir araya gelmemizden oluşan “Türkiye Turizm Meclisi”nin; gerek turizmin ekonomik olarak getirilerinin öneminin ortaya konulması, gerekse sektörümüzün çözüm bekleyen ortak güncel sorunlarının çözümü ve kamuoyu ile paylaşılmasında son derece olumlu sonuçları ortaya koyacağını bekliyoruz.

Bu amaç ve beklentimiz yanında, TUROB olarak öngörümüzün günün değişen koşulları da dikkate alınarak, çatı örgüt içerisinde; başta THY olmak üzere Online Turizm / Alışveriş / Yiyecek-İçecek / Eğlence / Kültür-Sanat / Kongre-Sergi-Fuar / Turizm Tesis Tedarik Grupları gibi sektörlerin de temsil edilmesinin sağlanması, Yerel Yönetimlerin katılımının önemli ve yararlı olacağı inancımızı da sizlerle paylaşmak isteriz.

TUROB Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği olarak, Türkiye turizm sektöründe faaliyet gösteren temel kuruluşların, ortak bir güç ile hareket ederek sektör sorun ve meselelerinin eşit çıkarlar göz önüne alınarak çözümü ve görüşlerin tek bir kanaldan kamuoyu ile paylaşılmasının şüphesiz çarpan etkisiyle sektörümüzü hedeflerine yaklaştıracağına inanıyoruz.

Başta Bakanlığımız olmak üzere, Sektörümüzün içerisindeki tüm aktörlerin gayretleri sonucu ulaştığımız bu başarının sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Yerel Yönetimler, Özel Sektör ve Kamu Otoritesi’nin güçlerini bir araya getirmesiyle oluşacak sinerji; turizm sektörü olarak ihtiyaç duyduğumuz temsil gücünü ve ekonomiye sağladığımız katkılar için farkındalık yaratılmasında bizlere güç sağlayacaktır.

Bugün sizlerle paylaşmış olduğumuz bu işbirliği başlangıcının, Sektörümüzün tüm paydaşlarına kulak vererek ülkemiz turizminin menfaatine işleyeceğine olan inancımla, turizmi, ülkemiz için öneminin farkındalığıyla her daim gündemde tutan siz değerli basın mensuplarına, bu birlikteliğimizi sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’a, konaklama sektörü adına şükranlarımızı sunar hayırlı olmasını temenni ederiz.

Timur BAYINDIR
TUROB Yönetim Kurulu Başkanı