BASIN BÜLTENLERİ

TUROB Lejyonella Semineri gerçekleşti..


Basın Bülteni

Bilgi için : ARPR İletişim Danışmanlığı

Harika Okyay – hokyay@arpr.com.tr

Tel : 90 (216) 418 33 34

Fax : 90 (216) 338 14 64

 

11 Ekim 2012

TUROB ÜYELERINE LEJYONELLA SEMİNERİ

TUROB’un üyeleri için organize ettiği Lejyonella Semineri 11 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Conrad Otel’de gerçekleşti.

“Lejyonella Risklerinin Kontrol Edilmesi (Engineering for control of Legionnaires’ Disease Hazards)” hakkındaki seminer TUROB ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleşti.

TUROB üyesi otellerin housekeeping ve teknik departman yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen seminer İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşın Çotuk’un açılış konuşmasıyla başladı. TUROB Başkanı Timur Bayındır’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından Danışman Mühendis Clive Broodbent’in sunumuyla devam etti.

Lejyonella Nedir:

Lejyonella hastalığı, Legionella pneumophilia adlı bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Adını, 1976’da A.B.D.’de Philadelphia’da eski lejyoner askerleri arasında bir kutlama toplantısından sonra meydana gelen salgından almıştır.

Hastalık, su kaynaklarında bulunan lejyonella bakterilerinin air-conditioner, duş başlıkları, jakuziler gibi aerosollerle havaya yayılması ve bu havanın solunması ile oluşur.

Otellerde bu tip aerosoller çok kullanıldığından otellerin sıhhi tesisat sistemlerinde lejyonella bakterisinin barınmasına olanak vermeyecek önlemler alınmalı ve bu önlemler düzenli aralıklarla sürdürülmelidir.

Legionella pneumophilia bakterisi ısıtma ve hızla akıtma yöntemi, klorlama, ultraviyole ışıma metodu, ozonlama, bakır-gümüş iyonlaşması gibi yöntemlerle dezenfekte edilebilir.

 

TUROB HAKKINDA

1971 yılında kurulan ve %80’i İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin her yanından 80.000’e yakın yatağı temsil eden TUROB, Türkiye’de turizmin gelişmesinde önemli rol oynayan öncü ve etkin sivil toplum kuruluşlarından biridir. Birliğin amacı, turizmle ilgili konular üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun gelişmesini sağlamak, kanun ve yönetmeliklerin geliştirilmesinde rol almak ve sektörün pazarlama, tanıtma ve satış geliştirme çalışmalarında öncülük etmektir. TUROB, bu çalışmalarını komiteler kurarak gerçekleştirdiği gibi, bu konularda çalışan kamu veya özel sektöre mensup kuruluşlar ve komitelerde üyelik ve temsilcilikler sağlayarak da gerçekleştirir. TUROB, Türkiye ve Dünya’daki turizm sektörü ile ilgili tüm gelişmeleri, istatistiki bilgileri ve verileri temin ederek üyelerini bilgilendir. Üyeleri arasında oteller, restoranlar, kongre merkezleri, hamam ve gece kulüpleri bulunmaktadır. Türkiye’nin yurt dışında etkili bir şekilde tanıtılması için çalışmalarda bulunur. Ayrıca, turizm alanında yüksek vasıflı işletmeci ve yöneticilerin yetiştirilmeleri için eğitim, seminer, panel, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenler. TUROB, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO),Uluslararası Otelciler ve Restorancılar Birliği (IH&RA), Avrupa Oteller, Restoranlar ve Kafeler Birliği(HOTREC) üyesidir. Turob hakkında daha fazla bilgi almak için www.turob.com adresi ziyaret edilebilir.