BASIN BÜLTENLERİ

Yeşil İş – Green Business Konferansı’nda Greening Hotels Projesini katılımcılar ile paylaştı


Basın Bülteni

Bilgi için : ARPR İletişim Danışmanlığı

Semra Çağlar - scaglar@arpr.com.tr

Tel : 90 (216) 418 33 34 – (532) 420 17 59

Fax : 90 (216) 338 14 64

 

19 Ekim 2012

TUROB,

Yeşil İş – Green Business Konferansı’nda

Greening Hotels Projesini katılımcılar ile paylaştı

 

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 18 – 19 Ekim tarihlerinde Swiss Otel’de gerçekleştirilen

Yeşil İş Konferansı’nda TUROB Genel Sekreteri Levent Erdoğan TUROB’un Yeşillenen Oteller Projesi hakkında bilgi verdi. TUROB tarafından hayata geçirilen Greening Hotels projesi ile

kaynakların en verimli şekilde kullanılması için öncülük ediliyor ve bunun sonucunda sürdürülebilir enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Green Business Konferansı 2012, Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacı ve panalistlerin katılımıyla 18 – 19 Ekim tarihlerinde İstanbul Swiss Otel’de gerçekleşti.

“Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir iş” temasının ele alındığı konferansın ikinci gününde Turistik Otelciler, Yatırımcılar ve İşletmeciler Birliği (TUROB) Genel Sekreteri Levent Erdoğan “Yeşil Otelin Kazandırdıkları” konulu panelde TUROB’un Yeşillenen Oteller projesi hakkında bilgiler verdi.

 

TUROB Genel Sekreteri Levent Erdoğan panelde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi küresel ısınma ve çevreyi korumaya yönelik duyarlılık her geçen gün hızla artmakta. Biz TUROB olarak yakın gelecekte, çevreye duyarlı otellerin öneminin artacağını ön görerek 2009 yılında Greening Hotels projesini başlattık. Bu konuda sektöre öncülük ediyor olmaktan çok memnunuz. Greening Hotels projesi, önde gelen akreditasyon firmalarında biri olan Bureau Veritas ile yaptığımız işbirliği anlaşmasıyla başladı. Bureau Veritas ortaklığında devam eden projenin hijyen ve sanitasyon destekçisi ise ECOLAB şirketidir. Bugün 55 TUROB üyesi otel “Greening Hotels” sertifikası almıştır. Diğer üyelerimiz de bu sertifikayı alabilmek için tesislerinde gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

TUROB Greening Hotels projesinde aday tesisler dört temel alan üzerinden değerlendiriliyor.

1) Enerji Yönetimi

2) Su Yönetimi,

3) İç hava kalitesinin arttırılması

4) Atık azaltımı ve geri dönüşüm

Bu 4 ana alan, otellerin lobi ve açık alanlarında,odalarında, yemekhane ve çamaşırhanelerinde, ofis alanlarında ve ofis operasyonlarında birbirinden farklı onlarca kriter üzerinden değerlendirlmekte ve bu değerlendirmeden başarıyla geçen otellere “Greening Hotels” sertifikası verilmektedir.

Toplumda bu güne kadar bu tür projelere birer sosyal sorumluluk projesi gözüyle bakılıyordu. Ancak geçen zaman içinde sektörün ve kamuoyunun bilinçlenme düzeyinde olumlu yönde değişiklikler oldu. Artık bu tür çalışmalara olmazsa olmaz gözüyle bakmaktayız. Yapılan ve yapılacak çalışmalar bizleri yapmayanlardan ayırmakla birlikte bu konu pozitif bir ayırımcılıktan öte aslen bir vatandaşlık, insanlık görev ve sorumluluğu olarak görülmeli. Bunun için de öncelikle işletmelerde konunun önemini bu şekilde kavrayan bir yönetim modeline ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz..”

 

EK BİLGİ:

TUROB Genel Sekreteri Levent Erdoğan, TUROB olarak gerek sosyal sorumluluklarının bir parçası, gerekse çevreye yaptıkları katkıları çeşitlendirmek amacıyla farklı projeler de hayata geçirdiklerini belirtti.

 

Levent Erdoğan bu konuda şu bilgileri verdi:

“Greening Hotels projemizin yanında, geçtiğimiz yıllarda üye tesislerimizde ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması için ÇEVKO ile bir işbirliği gerçekleştirdik. 2008 yılında başlattığımız bir diğer çalışma ise üye otellerimizde atık pillerin toplanması projemizdir. TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile birlikte yürütülen bu projemiz kapsamında tesislerde atığa çıkan piller, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 30 ton civarında atık pilin doğaya karışması önlenmiştir.

Nisan 2012’de ise TUROB’ un “Turizm ve Çevre Sürdürülebilirliği” kapsamındaki çalışmalarına yeni bir halka daha eklenerek TUROB ve Beyoğlu Belediyesi arasında “Çevre Protokolü” imzalanmıştır. Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Turizm anlayışı ile hareket eden TUROB, bu proje kapsamında plastik kapakların evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması için üyeleri ile bir çalışma başlatmıştır.”