BASIN BÜLTENLERİ

Kent Turizmi ...


Bilgi için : ARPR İletişim Danışmanlığı

Harika OKYAY - hokyay@arpr.com.tr

Tel : 90 (216) 418 33 34

Fax : 90 (216) 338 14 64

 

14 Kasım 2012

BASIN BÜLTENİ

 

TUROB Başkanı Timur Bayındır’dan çağrı:

“Biran önce kentler için turizm stratejisi oluşturmalıyız”

TUROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, 15 Kasım 2012 Perşembe günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Kent Turizmi Zirvesi öncesinde, bu küresel toplantının önemine dikkat çekti ve “2023 hedeflerini tutturmak istiyorsak, bacasız sanayi turizmde yeni stratejiler üretmeli, şehir turizmi ve şehir otelciliği ile ilgili çalışmaları hızlandırmalıyız” dedi.

TUROB’un 2013 yılında “Şehir Otelciliği” ile ilgili bir araştırma yaparak İstanbul için bir “Turizm Stratejisi” oluşturacağını belirten Bayındır, yarın gerçekleştirilecek zirvede, “Akıllı Kentler: İnovasyon ve Kent Turizminin Geleceği” konulu üçüncü oturumda bir konuşma yapacak.

 

EDİTÖR’E NOT:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Birleşmiş Millletler Dünya Turizm Örgütü ve TOBB tarafından, 15 Kasım 2012 Perşembe günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde “Kent Turizmi Küresel Zirvesi” düzenleniyor. Zirvede konuşmacı olarak yer alacak olan TUROB Başkanı Timur Bayındır’ın şehir turizmi ve şehir otelciliği hakkındaki görüşleri aşağıda yer almaktadır.

“Şehir Turizmi”, kentten beslenen, kentin varlıklarını, değerlerini, gelişimini yansıtan bir turizm şeklidir. Kent turizminde, ziyaretçilerin temel hedefi şehri keşfetmek ve şehri yaşamaktır. Türkiye’de “Şehir Turizmi” kavramı son yıllarda önemli gelişim göstermiştir. Türkiye’nin birçok kenti gerek tarihi, gerekse doğal güzellikleri ile turizm açısından eşsiz birer hazinedir. Turizm, bu şehirler için çok önemli bir gelir kaynağıdır.

Anadolumuz’un birçok kentinde bu bakış açısının artık yaygınlaştığını, turizmin öneminin anlaşıldığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli göstergesi, geçmişte büyük kentlerde varolan uluslararası zincir otellerinin, artık Anadolu’nun bir çok kentinde tesisler açması, bu şehirlerde dört ve beş yıldızlı otel sayılarının artmasıdır. Şehir otelciliğindeki bu gelişim aslında Türkiye ekonomisinde Anadolu’nun artan önemine de dikkat çekmektedir. Ekonomideki istikrarlı büyümeye paralel olarak Anadolu’daki şehirler de gelişiyor ve buralara otel yatırımları yapılıyor. Geçmişte Anadolu’da daha çok misafirhane sistemi yaygındı ancak Anadolu kentlerinin dünyaya açılmalarıyla birlikte, bu şehirlerde dünya standartlarında oteller yapılması kaçınılmaz oldu.

TUROB, otelcilik başta olmak üzere, Türkiye’de “Şehir Turizmi”nin gelişmesi için çalışmalar yürüten, bu bağlamda Türkiye’de turizmin gelişmesine katkı sağlayan, turizm sektörünün en etkili aktörlerden biridir. Biz TUROB olarak, “Konaklama Sektörü”nün “Şehir Otelleri” ve “Mevsimsel Oteller” olarak iki ayrı kategoride incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü her iki kategorinin hitap ettiği müşteri profili, verilen hizmetin kalitesi, fiyat politikası, yatırım maliyetleri, müşteri beklentileri gibi pek çok kriter birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir. Şehir otelleri yılın 365 günü hizmet veren tesislerdir.

Kasım 2011’de ROLAND BERGER Strategy Consultants tarafından Avrupa’nın en büyük 24 kenti baz alınarak yapılan “European Capital City Tourism” adlı araştırmada, İstanbul genel değerlendirmede 9. sırada yer almıştır. İstanbul yatak kapasitesindeki artış ve ulaşılabilirlik kriterlerinde ise ilk 5 şehir içindedir. Bu rapor İstanbul’un artan önemini ortaya koymak açısından son derece önemlidir. Yine aynı raporda, araştırma yapılan 24 şehirden sadece 7 tanesinin “Şehir Turizmi Stratejisi” raporları olduğu ve bu rapora sahip olan şehirlerin daha başarılı bir gelişim performansı gösterdikleri belirtilmektedir.

Bu gerçekten hareketle, TUROB olarak 2013 yılında bir üniversite işbirliği ile Türkiye’de “Şehir Otelciliği” hakkında bir araştırma yapmak ve ortaya çıkacak raporu baz alarak İstanbul için “Turizm Stratejisi” oluşturmak önemli hedeflerimizden biri. Türkiye’de şehir otelciliğinin gelişmesi yönünde yapacağımız çalışmaların diğer aşamasında da sistemli bir şekilde Anadolu’nun diğer kentleri için “Turizm Stratejisi” çalışmasını yapmayı öngörüyoruz.

Türkiye önümüzdeki yıllarda Olimpiyatlar ve UEFA Şampiyonası’na ev sahipliği yapma ihtimali yüksek bir ülkedir. Bu organizasyonların başarıyla gerçekleşmesi sonunda Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a olan ilginin katlanarak artacağına inanıyoruz. Turizm Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biridir. “Bacasız Sanayi” olarak nitelendirebileceğimiz turizmin gelişmesi için bu tip stratejik planlamalar yapmak gereklidir. Biz önümüzdeki yıllarda Bakanlığımız ile işbirliği içinde bu konuda önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.