BASIN BÜLTENLERİ

Beyoğlu Belediyesinden Açıklama


Beyoğlu Belediyesi Basın Açıklaması
Beyoğlu’nda belediyemizin, işgaliyelerle ilgili başlattığı uygulama; Medeniyetler Sahnesi olan Beyoğlu’nun; bu mirasını güçlendirmek, kamu yararını korumak için zorunlu olarak başlatılmıştır.

Beyoğlu’nda, işgaliye uygulamasından yararlanan işletmecilerin; haksız, sınırsız, ticari ve toplumsal etiğe uymayan yöntemlerle çalışmasına müsaade edilmesi beklenemez.

Bu işletmecilerin; müşterilerini; haksız kazançlarının canlı kalkanı yaparak, kamu düzenini bozması kabul edilebilir değildir. Beyoğlu’ndaki gelişim ve yükselişin devam etmesi için, uygulama bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

İşgaliyeden kaynaklanan sıkıntıları yaşayan vatandaşlarımız, uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir.

Konu; soru, cevap ve belgelerle aşağıdadır. Bu açıklama; oluşturulan kasıtlı bilgi kirliliğine karşı zorunlu olarak düzenlenmiştir.

 

1- İşgaliye nedir? Ne değildir?

Öncelikle şu ifade edilmelidir ki; işgaliye bir kira sözleşmesi değildir. Geçici kullanımı ifade eder. Belediyeye ait mekânların hak tesis etmeyecek şekilde ilgilisine geçici olarak kullandırılmasıdır. Ayrıca, işgaliyeler ilgilisine kullandırıldıktan sonra ücretlendirilirler. Geleceğe yönelik tahsilât yapılmaz. Beyoğlu belediyemiz, Beyoğlu’nun birçok sokağında ekonomik hayatı canlandırmak adına işletmelerimize işgaliyeyi isteyerek ve bilerek vere gelmiştir.

 

2- Beyoğlu’nda işgaliye nerelerde var?

Belediyemizin, sokaklarımızdaki ekonomik hayatı daha canlandırmak için, işgaliye uygulaması yaptığı onlarca sokak bulunmaktadır. Asmalımescit, Cihangir, Şişhane, Galata, Kasımpaşa, Kızılay Meydanı gibi bölgeler bu uygulama sayesinde daha da güzelleşmiş ve gelişmiştir.

Beyoğlu Belediyesi’nin işgaliye uygulaması yaptığı Talimhane, Şişhane, Galata gibi pek çok noktada uygulama başarıyla devam etmektedir. Özellikle sigara yasağının başlamasından sonra işletmeler; sandalye ve masa izinlerini ihlal etmek ve izinsiz, kuralsız, düzensiz bir şekilde işgal ettikleri alanı artırmak için yarışa girmişlerdir. Bölge sakinlerinin yaya ve araçla bir yerden bir yere ulaşması adeta imkânsız hale gelmiştir. İşletmelerle işletmeler, işletmelerle müşteriler, müşteri ve işletmelerle yayalar arasında sürekli sürtüşme ve kavgalar oluşmuş, bu sokaklarımızda kaos önlenemez bir şekilde yükselmiştir. Asmalımescit’teki işletmeler uygulamayı ve belediyemizin gösterdiği toleransı istismar ederek maalesef işgaliye uygulamasını “sokak işgaline” dönüştürmüşlerdir. Belediyemiz; onbinlerce kişinin kullandığı bu sokaklardaki bu kuralsızlığa dur demek ve zabıtamız görevini yerine getirmek zorunda kalmıştır.

 

3- Neden şimdi?

Beyoğlu’nda, işgaliye nedeniyle ortaya çıkan kaosu gidermek için, belediye zabıtamız ve ilgili birimlerimiz işletmecilerle sürekli iletişim geliştirmeye çalışmış, gerekli uyarılarını yapmaya, mağduriyet oluşturmamaya gayret etmişlerdir. Ancak işletmeciler; kendilerine gösterdiğimiz toleransı maalesef sürekli suiistimal ederek, durumu her geçen gün daha da kötüye götürmüşlerdir. Beyoğlu’nda oluşan sürdürülemez, taşınamaz durum hakkında 7 ayda belediyemize yapılan şikâyet sayısı 1066 adettir. Aynı dönemde sokaklara bırakılan çöplerle ilgili şikâyetin 868 olduğu dikkate alınırsa, durumun vahameti anlaşılacaktır. Çünkü belediyelerin en çok şikâyet aldığı konu; sokaklara bırakılan çöplerdir.

Belediye yöneticilerimiz ve personelimize, işgaliyelerle ilgili yüz yüze yapılan şikâyetler kayıtlı sayıdan bile çok daha fazladır. Belediyemizin uyarılarını hiç bir şekilde dikkate almayan işletmeciler, Kentsel Tasarım Ofisimize yapmaları gereken başvuruları bile yapmamışlardır. 30 Haziran’da dolan müracaat süresinden sonra 15 Temmuz’a kadar yine toleranslı davranılmış, buna karşılık işletmecilerin aynı tutumlarına devam etmeleri nedeniyle müdahale kaçınılmaz hale gelmiştir.

 

4- Neden müşteriler varken müdahale edildi?

İşgaliye kullanan işletmeler; hak aşımını müşterilerin yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz aylarca sözlü ve yazılı uyarılarda bulunduğu halde, işletmeciler gereğini yapmamış; müşterileri ve turistleri canlı kalkan olarak kullanıp, sokak işgaline devam etmeye çalışmıştır. Zabıtamız, uygulamayı, müşterilerin bulunduğu sırada yapmak zorunda bırakılmıştır.

Bunun yanında zabıtamızın kent estetiğine ve kurallara uymayan işletmelere yaptığı uyarıların; “Beyoğlu’nda sevgililer” ayrılıyor, “çiftli kanepeler yasaklandı” gibi maksadını aşan ifadelerle medyaya servis edilmesi, medya üzerinden kurumumuz üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılması, hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Ucuz bir manipülasyondur.

İşletmecilerimiz; istenmeyen bu manzaraların oluşmasına bilerek ve isteyerek zemin hazırlamışlardır. Yükümlülüklerini yerine getirmemeyi, haksız sokak işgallerini; medyayı manipüle ederek, perdelemeyi tercih etmişlerdir. Belediyemiz üzerinde medya baskısı oluşturarak, bizi mecbur bıraktıkları müdahaleyi durdurup; haksız, sınırsız, sorumsuz işgale devam etmek istemektedirler.

 

5- Beyoğlu’ndaki esnafların ne kadarı işgaliye kullanıyor?

Beyoğlu’ndaki yeme-içme eğlence mekânları; işgaliye ile varlıklarını devam ettirmeye çalışan işletmelerden ibaret değildir. 2004 yılında 800 olan yeme-içme eğlence işletmelerimizin sayısı; belediye uygulamalarımızın da katkısıyla 2011 yılında 3000’i bulmuştur. Bu işletmelerden 2250’sinin işgaliye ile yakından uzaktan ilgisi bulunmamaktadır.

İşgaliye ile ilgili 750 işletmenin durumları şu şekilde özetlenebilir; Bu işletmelerin 150 adedi hiçbir şekilde işgaliye verilmeye müsait görülmemiştir. İzinsiz işgale devam etmektedirler. Geri kalan 600 mekânın, 350’si kendisine verilen işgaliye sınırlarını kuralsız ihlal ettiği için defalarca uyarılmış, resimlenerek belgelenmiş ve işgaliyeleri yenilenmemiştir. Durumdan haberdar olan bu işletmeler, kural dahiline girmektense, belediyemize uğramamayı, kendilerine verilen nihai başvuru suresi olan 30 Haziran 2011 tarihini de geçirerek Kuralsızlıklarını devam ettirmiştir.

 

6- Kuralsız işgaliyenin sakıncası nedir?

Yayalar sokakları kullanamaz hale gelir. İnsanlar araçları ile bir yerden bir yere ulaşamaz. Kamu malı ve vatandaşlarımıza ait sokaklar işletmecilerin dükkânı olur. Kalitesiz ürünler arz eden sağlıksız gıda üretim alanlarının önü alınamaz. Bir zamanlar otopark mafyasının yaptığı gibi sokaklar pazarlanır. Kültür-Sanat merkezleri, turistik mekânlar potansiyellerini kaybeder. İşgaliyesi olmayan esnafların varlığı gittikçe zayıflar. Kanunsuzluk kanun, kuralsızlık kural olur. Milletimiz; bütün bunların olmaması için bizi görevlendirdiğinden, bunların olmasına müsaade edemezdik. Bu nedenle uygulamayı gerçekleştirdik.

 

7- Tüm bu açıklamalar maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

a) Yayalar bazı sokakları kullanamaz hale gelmiştir.

b) İşgaliyeye dayalı dükkânlar açılmıştır. Yani iç mekânı yok denecek kadar az olan bu mekânlar sadece dış mekânı kullanmaktadırlar.

c) İç mekânını mutfak ve satış alanı olarak değerlendirip müşterisine satışı içeride yapmakta ve yine müşterilerini ayakta ve sokakta ağırlamaya yönelmektedirler. Bu durum çevrede yiyeceği ve içeceği elinde olan grupları bu mekânlarda kümeleştirmekte ve kaliteyi tehdit etmektedir.

d) Bazı sokaklar toptan kapatılarak pazarlanmaktadır. Bazı kültür sanat merkezlerinin ve başka turistik mekânlar bu tehdide dayalı potansiyellerini kaybetmektedirler.

e) Bölgede yaşayan halkımız arabasıyla veya yaya olarak bölgeyi kullanarak başka bir mekâna geçememektedir.

f) Toplam kalitede düşüşler yaşanmaktadır.

g) Haksız rekabetin makası açılmıştır. 3000 işletmenin 2250’ü bu işten mahrum kalmıştır.

 

 KONU BAZINDA İSTEK/ŞİKAYET CETVELİ (01/01/2011 – 24/07/2011 )

ZABITA

İŞGALİYE - SES KİRLİLİĞİ-GÜRÜLTÜ

1066

SEMT PAZARLARI

33

SİGARA YASAĞI İHLALİ

17

DİLENCİ 

14

KALDIRIM BABALARIN KALDIRILMASI 

102

ÇEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

452

SEYYAR SATICI 

231

TRAFİK İHLALİ VE PARKLANMA

175

RUHSATSIZ İŞYERLERİ 

143

HAVA KİRLİLİĞİ 

21

DİĞER

451

 

 

 

TEMİZLİK

TIBBİ ATIKLAR

11

YOL TEMİZLİK

631

ÇÖP

868

SAHİPSİZ MOLOZ

638

YIKAMA

534

ESKİ EŞYALARIN ALIMI

285

SÜPÜRME

149

ÇÖP EVLERİN TEMİZLİĞİ

63

KAĞIT ATIKLAR

27

 

 

 

FEN İŞLERİ

SOKAK LAMBALARI

847

YOL TAMİRİ

829

KANAL

112

ASFALT

677

KALDIRIM-TRETUAR

564

BABALARLA

287

IZGARA

186

ELEKTRİK

25

 

 

 

İMAR

YAPI DENETİM

713

KAÇAK YAPI

302

KUDEP

36

TADİLAT,HAFRİYAT,ŞAHIS MOLOZU

56

 

 

 

DİĞER MÜDÜRLÜKLER

PARK BAKIMI

448

AĞAÇ BUDAMA

437

SAHİPSİZ HAYVAN

318

İLAÇLAMA VE HAYVAN SAĞ.LIĞI

237

GIDA YARDIMI

199

İLAÇLAMA

193

AMBULANS İSTEĞİ

71

DİĞER

35

BİLGİ İŞLEM

32

YAKACAK YARDIMI

30

HAVA KİRLİLİĞİ

21

EĞİTİM YARDIMI

16

EMLAK VE İSTİMLAK

16

SAĞLIK YARDIMI

15

DESTEK HİZMETLERİ

15

TABELA VE AFİŞLER

13

OKUL TEMİZLİK

10

VERGİ VE İŞGAİYE

10

PLAN VE PROJE

8

İLAN VE REKLAM

7

TRETUAR VE DUVARLARIN BOYANMASI

6

KÜLTÜR VE SOS.İŞL.

6

SAĞLIK İŞLERİ

6

MALİ HİZMETLER

6

YOL BAKIM (İBB)

5

YAZI İŞLERİ

5

KENTSEL YENİLEME ALANLARI

5

NUMARATAJ

4

ÖLÇÜ AYAR VE TARTI ALETLERİ

4

STATİK BÜRO

3

HARİTA

3

CENAZE

3

MOBIL SERVIS

3

HUKUK İŞLERİ

2

ÖZEL KALEM

2

SÜNNET YARDIMI

1

KURBANLIK

1

GENÇLİK MECLİSİ

1

TAPU TAHSİS İLE İLGİLİ

1

PORTÖR HİZMETLERİ (TANITIM,GEZİCİ EKİP)

1

 

TOPLAM

12744