Fuarlar


29.11.2010

Türkiye'deki Fuarlar

www.fuartakip.comwww.fuarrehberi.org.trwww.expodatabase.comfuarlar.tobb.org.tr/

15.11.2010

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın Ve Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine

 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:(TEBLİĞ NO: 2010/9)BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar          Amaç          MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin...

26.8.2010

2011 yılı Uluslar arası Turizm Fuarlarına Katılım Esasları

İlgili esaslar için lütfen; http://www.tanitma.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF090AA6CE9769EF20E03BFC818972E45C