TÜROB Faaliyet Raporu


13.3.2019

TÜROB 2016-2019 Dönemi Faaliyet Raporu
TÜROB 2016-2019 Dönemi Faaliyet Raporu

1.3.2018

TÜROB 2017 Yılı Faaliyet Raporu
TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) 2017 Yılı Faaliyet Raporu