Temmuz 2020 STR Raporu


STR 2020 TEMMUZ RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Temmuz 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %68,2 azalarak, %26 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2019 - %81,7

Temmuz 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 71,18 Euro olarak, 2019'a göre %29,9’luk bir düşüş göstermektedir. 2019 – 101,52 Euro

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %77,7'lik bir düşüş yaşanmış ve 18,48 Euro olarak ölçülmüştür. 2019 – 82,95 Euro

2020 yılbaşından Temmuz sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Temmuz 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %35,4 (2019 %71,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 71,74 Euro (2019-86,19)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  25,42 Euro (2019-61,44)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Temmuz 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %44,8 azalarak, %42,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%77,4)

Temmuz 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 160,23 Euro olarak, 2019'a göre %1,1’lik bir düşüş göstermektedir. (2019-161,93Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %45,4'lük bir düşüş yaşanmış ve 68,41 Euro olarak ölçülmüştür. (2019-125,32 Euro)

2020 yılbaşından Temmuz sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Temmuz 2020 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %33,7 (2019-%63,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 69,45 Euro (2019-82,70 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 23,43 Euro (2019-52,40 Euro)

ANKARA

Ankara Temmuz 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54,8 azalarak, %28,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%62,6)

Temmuz 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 56,63 Euro olarak, 2019'a göre %1,8’lik bir düşüş göstermektedir. (2019-57,65 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %55,6'lık bir düşüş yaşanmış ve 16,04 Euro olarak ölçülmüştür. (2019- 36,09 Euro)

2020 yılbaşından Temmuz sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Temmuz 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %31,2 (2019-%60,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,78 Euro (2019-55,15 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 17,72 Euro (2019-33,42 Euro)

ANADOLU

Anadolu Temmuz 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %48,9 azalarak, %32,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019 - %63,2)

Temmuz 2020 – ADR (Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 31,16 Euro olarak, 2019'a göre %31,5’lik bir düşüş göstermektedir. (2019 – 45,53 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %65'lik bir düşüş yaşanmış ve 10,07 Euro olarak ölçülmüştür. (2019 – 28,76 Euro)

2020 yılbaşından Temmuz sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Temmuz 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %32 (2019-%54,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 34,86 Euro (2019-39,14 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  11,15 Euro (2019-21,40 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 514  tesis üzerinden 104 tesis, Ankara için 67  tesis üzerinden 15 tesis, Antalya Bölgesi için 1018 tesis üzerinden 53 tesis, Anadolu için 283 tesis üzerinden 100 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2020 TEMMUZ AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Temmuz 2020 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Temmuz 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine göre %58,4 azalarak, %31,4 olarak kaydedilmiştir. / 2019 - %75,6

Avrupa ülkeleri arasında, Temmuz ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-72,6) yaşayan ülke Malta olmuştur. (occ. %25)

Temmuz 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise %49,2 ile Finlandiya’ya aittir.

 

*STR tarafından hazırlanan Temmuz 2020 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Temmuz 2019’da %81,7 olan doluluk oranı, Temmuz 2020'de %68,2 azalarak, %26 olarak ölçülmüştür.

Temmuz 2020’de doluluk oranlarında en büyük düşüşü yaşayan destinasyon ise %85,3’lük düşüş oranı ile Belgrad olmuştur. (occ. %10,1)

Temmuz 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %34,2 olurken, ortalama ADR 93,64 Euro, RevPar ise 32,03 Euro olarak tespit edilmiştir.