Şubat 2019 STR Raporu


STR 2019 ŞUBAT RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Şubat 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,1 artarak, %67,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %65,1 (2017 - %48,2) (2016 - %47,6)

Şubat 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 73,45 Euro olarak, 2018'e göre %8’lİk bir artış göstermektedir. 2018 – 67,99 Euro (2017-66,54 Euro) (2016 – 87,19 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %11,3'lük bir artış yaşanmış ve 49,27 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 44,25 Euro (2017 - 32,08 Euro) (2016 - 41,48 Euro)

2019 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %64,8 (2018 %65,3) (2017 -  %47,2) (2016 -  %48,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 75,26 Euro (2018-69,58) (2017 – 65,22 Euro) (2016–91,21 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  48,81 Euro (2018-45,42)(2017 – 30,80 Euro) (2016 – 44,06 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Şubat 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,4 artarak, %61,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018-%59,9) (2017-%52,6) (2016-%46,9)

Şubat 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 42,24 Euro olarak, 2018'e göre %5,7’lik bir düşüş göstermektedir. (2018-44,78 Euro) (2017 –47,37 Euro) (2016 – 58,01 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %3,4'lük bir düşüş yaşanmış ve 25,90 Euro olarak ölçülmüştür. (2018-26,82 Euro) (2017 – 24,93 Euro) (2016 - 27,20 Euro)

2019 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %60,4 (2018-%57,2) (2017- %51,3) (2016- %44,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 43,14 Euro (2018-44,25 Euro) (2017–46,12 Euro) (2016–60,06 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 26,04 Euro (2018-25,33 Euro) (2017–23,64 Euro) (2016 – 26,84 Euro)

ANKARA

Ankara Şubat 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,1 azalarak, %62,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018-%67) (2017 - %59,3) (2016 - %56,9)

Şubat 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 54,92 Euro olarak, 2018'e göre %6,5’lik bir düşüş göstermektedir. (2018-58,73 Euro) (2017 - 65,53 Euro) (2016-76,45 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %12,2'lik bir düşüş yaşanmış ve 34,57 Euro olarak ölçülmüştür. (2018- 39,37 Euro) (2017 - 38,88 Euro) (2016 - 43,52 Euro)

2019 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %59,3 (2018-%61,8) (2017 -  %55,9) (2016 -  %53,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55,54 Euro (2018-58,48 Euro) (2017– 62,17 Euro) (2016–76,59 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  32,95 Euro (2018-36,16 Euro) (2017 – 34,77 Euro) (2016 – 41,16 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 540 tesis üzerinden 166 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 20 tesis, Antalya Bölgesi için 965 tesis üzerinden 36 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 ŞUBAT AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Şubat 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Şubat 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %1 azalarak, %61,9 olarak kaydedilmiştir. / Şubat 2018 - %62,5 (TR – Şubat 2017: %50,6). TR – Şubat 2016: %49,7

Avrupa ülkeleri arasında, Şubat ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-11,1) yaşayan ülke Litvanya olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %9,4 ile Romanya’ya aittir. (%62,4)

Şubat 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %72,8 ile İngiltere’ye aittir.

*STR tarafından hazırlanan Şubat 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Şubat 2018’de %65,1 olan doluluk oranı, Şubat 2019'da %3,1 artarak, %67,1 olarak ölçülmüştür.

Şubat 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %8,5’lik artış oranı ile Barselona olmuştur.

Şubat 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %77,9 ile Londra'ya aittir.

Şubat 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %65 olurken, ortalama ADR ise 101,19 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK1

EK2