STR 2020 Şubat Raporu


STR 2020 ŞUBAT RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Şubat 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 azalarak, %65,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2019 - %67,3

Şubat 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 74,63 Euro olarak, 2019'a göre %2,3’lük bir artış göstermektedir. 2019 – 72,94 Euro

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %1,1'lik bir düşüş yaşanmış ve 48,57 Euro olarak ölçülmüştür. 2019 – 49,08

2020 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %67 (2019 %65)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 78,97 Euro (2019-74,76)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   -  52,87 Euro (2019-48,60)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Şubat 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 azalarak, %59,2 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%60,5)

Şubat 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 44,16 Euro olarak, 2019'a göre %4,2’lik bir artış göstermektedir. (2019-42,37 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %2,1'lik bir artış yaşanmış ve 26,16 Euro olarak ölçülmüştür. (2019-25,61 Euro)

2020 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2020 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %57,8 (2019-%58,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 44,88 Euro (2019-43,06 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   - 25,94 Euro (2019-25,17 Euro)

ANKARA

Ankara Şubat 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,9 azalarak, %59,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%62,9)

Şubat 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 55,76 Euro olarak, 2019'a göre %1,4’lük bir artış göstermektedir. (2019-54,98 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %3,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 33,38 Euro olarak ölçülmüştür. (2019- 34,60 Euro)

2020 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %55,9 (2019-%59,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 56,40 Euro (2019-55,60 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   -  31,52 Euro (2019-32,98 Euro)

ANADOLU

Anadolu Şubat 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,4 artarak, %53,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019 - %52,5)

Şubat 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 37,88 Euro olarak, 2019'a göre %0,9’luk bir düşüş göstermektedir. (2019 – 38,21 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %0,5'lik bir artış yaşanmış ve 20,18 Euro olarak ölçülmüştür. (2019 – 20,08 Euro)

2020 yılbaşından Şubat sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Şubat 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %52,4 (2019-%51,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 39,73 Euro (2019-39,11 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   -  20,83 Euro (2019-20,07 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 572 tesis üzerinden 177 tesis, Ankara için 68 tesis üzerinden 21 tesis, Antalya Bölgesi için 973 tesis üzerinden 42 tesis, Anadolu için 299 tesis üzerinden 126 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2020 ŞUBAT AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Şubat 2020 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Şubat 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine %1,8 azalarak, %60,7 olarak kaydedilmiştir. / Şubat 2019 - %61,8

Avrupa ülkeleri arasında, Şubat ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-17,7) yaşayan ülke Yunanistan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %16 ile Litvanya’ya aittir. (%49,9)

Şubat 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise %72,1 ile İngiltere’ye aittir.

 

*STR tarafından hazırlanan Şubat 2020 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Şubat 2019’da %67,3 olan doluluk oranı, Şubat 2020'de %3,3 azalarak, %65,1 olarak ölçülmüştür.

Şubat 2020’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %20’lik artış oranı ile Vilnius olmuştur.

Şubat 2020'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %76,2 ile Londra'ya aittir.

Şubat 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %63,6 olurken, ortalama ADR ise 101,68 Euro olarak tespit edilmiştir.