STR 2020 Mart Raporu


STR 2020 MART RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %59,8 azalarak, %29 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2019 - %72,1

Mart 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 65,88 Euro olarak, 2019'a göre %14,2’lik bir düşüş göstermektedir. 2019 – 76,78 Euro

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %65,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 19,11 Euro olarak ölçülmüştür. 2019 – 55,34

2020 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %53,8 (2019 %67,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 76,54 Euro (2019-75,50)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   -  41,18 Euro (2019-50,92)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %49,4 azalarak, %29 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%57,4)

Mart 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 39,09 Euro olarak, 2019'a göre %18’lik bir düşüş göstermektedir. (2019-47,68Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %58,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 11,35 Euro olarak ölçülmüştür. (2019-27,35 Euro)

2020 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2020 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %47,9 (2019-%58,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 43,70 Euro (2019-44,64 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   - 20,91 Euro (2019-25,92 Euro)

ANKARA

Ankara Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %51,6 azalarak, %29,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%60,2)

Mart 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 51,22 Euro olarak, 2019'a göre %2,7’lik bir düşüş göstermektedir. (2019-52,63 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %52,9'luk bir düşüş yaşanmış ve 14,91 Euro olarak ölçülmüştür. (2019- 31,67 Euro)

2020 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %46,7 (2019-%59,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 55,29 Euro (2019-54,57 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   - 25,80 Euro (2019-32,52 Euro)

ANADOLU

Anadolu Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %46,9 azalarak, %27,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019 - %52,1)

Mart 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 33,31 Euro olarak, 2019'a göre %8,1’lik bir düşüş göstermektedir. (2019 – 36,23 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %51,2'lik bir düşüş yaşanmış ve 9,22 Euro olarak ölçülmüştür. (2019 – 18,88 Euro)

2020 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                                                  - %43,7 (2019-%51,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 38,28 Euro (2019-38,10 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)                                   -  16,73 Euro (2019-19,66 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 572 tesis üzerinden 178 tesis, Ankara için 68 tesis üzerinden 20 tesis, Antalya Bölgesi için 977 tesis üzerinden 45 tesis, Anadolu için 299 tesis üzerinden 127 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2020 MART AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Mart  2020 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine %55,2 azalarak, %28,6 olarak kaydedilmiştir. / Mart 2019 - %63,8

Avrupa ülkeleri arasında, Mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-90,8) yaşayan ülke İtalya olmuştur. (occ. %6,2)

Mart 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise %36,5 ile İngiltere’ye aittir.

 

*STR tarafından hazırlanan Mart 2020 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Mart 2019’da 72,1 olan doluluk oranı,                 Mart 2020'de %59,8 azalarak, %29 olarak ölçülmüştür.

Mart 2020’de doluluk oranlarında en büyük düşüşü yaşayan destinasyon ise %94,5’lik düşüş oranı ile Milano olmuştur. (occ. %4)

Mart 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %26,3 olurken, ortalama ADR 92,91 Euro, RevPar ise 24,43 Euro olarak tespit edilmiştir.