STR 2020 Eylül Raporu


STR 2020 EYLÜL RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Eylül 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %45,3 azalarak, %44,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2019 - %80,7

Eylül 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 88,67 Euro olarak, 2019'a göre %7,6’lık bir düşüş göstermektedir. 2019 – 95,97 Euro

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %49,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 39,13 Euro olarak ölçülmüştür. 2019 – 77,44 Euro

2020 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %36,9 (2019 %74,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 76,70 Euro (2019-89,99)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  28,30 Euro (2019-66,67)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Eylül 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23,2 azalarak, %60,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%78,8)

Eylül 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 138,34 Euro olarak, 2019'a göre %39,7’lik bir artış göstermektedir. (2019-99,01Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %7,2'lik bir artış yaşanmış ve 83,67 Euro olarak ölçülmüştür. (2019-78,02 Euro)

2020 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2020 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %39,8 (2019-%67,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 106,84 Euro (2019-97,09 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 42,54 Euro (2019-65,46 Euro)

ANKARA

Ankara Eylül 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %56,7 azalarak, %29,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%68,8)

Eylül 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 52,81 Euro olarak, 2019'a göre %9,9’luk bir düşüş göstermektedir. (2019-58,59 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %61’lik bir düşüş yaşanmış ve 15,72 Euro olarak ölçülmüştür. (2019- 40,28 Euro)

2020 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %30,6 (2019-%61)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,19 Euro (2019-55,52 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 17,21 Euro (2019-33,87 Euro)

ANADOLU

Anadolu Eylül 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39,4 azalarak, %36,4 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019 - %60,1)

Eylül 2020 – ADR (Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 31,54 Euro olarak, 2019'a göre %20,8’lik bir düşüş göstermektedir. (2019 – 39,82 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %52'lik bir düşüş yaşanmış ve 11,49 Euro olarak ölçülmüştür. (2019 – 23,94 Euro)

2020 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %32,8 (2019-%56,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 34,16 Euro (2019-40,11 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  11,22 Euro (2019-22,49 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 540 tesis üzerinden 143 tesis, Ankara için 68  tesis üzerinden 17 tesis, Antalya Bölgesi için 1016 tesis üzerinden 55 tesis, Anadolu için 289 tesis üzerinden 109 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2020 EYLÜL AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Eylül 2020 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Eylül 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine göre %39,6 azalarak, %44,9 olarak kaydedilmiştir. / 2019 - %74,4

Avrupa ülkeleri arasında, Eylül ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-85,9) yaşayan ülke Macaristan olmuştur. (occ. %12,3)

Eylül 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise %48,3 ile Rusya’ya aittir.

 

*STR tarafından hazırlanan Eylül 2020 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Eylül 2019’da %80,7 olan doluluk oranı, Eylül 2020'de %45,3 azalarak, %44,1 olarak ölçülmüştür.

Eylül 2020’de doluluk oranlarında en büyük düşüşü yaşayan destinasyon ise %90,5’lik düşüş oranı ile Budapeşte olmuştur. (occ. %8,4)

Eylül 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %38,9 olurken, ortalama ADR 86,42 Euro, RevPar ise 33,62 Euro olarak tespit edilmiştir.

2020 yılı ilk 9 ayında Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %35,7 (2019-%72,9) olurken, ortalama ADR 94,40 Euro (2019-113,73 Euro), RevPar ise 33,73 Euro (2019-82,88 Euro) olarak tespit edilmiştir.