STR 2020 AĞUSTOS RAPORU


STR 2020 AĞUSTOS RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Ağustos 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55,2 azalarak, %38,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2019 - %86,7

Ağustos 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 93,18 Euro olarak, 2019'a göre %11,9’luk bir düşüş göstermektedir. 2019 – 105,77 Euro

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %60,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 36,24 Euro olarak ölçülmüştür. 2019 – 91,74 Euro

2020 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %35,9 (2019 %73,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 74,93 Euro (2019-89,16)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  26,94 Euro (2019-65,33)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Ağustos 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28,5 azalarak, %59,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%83,5)

Ağustos 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 212,63 Euro olarak, 2019'a göre %26,5’lik bir artış göstermektedir. (2019-168,06Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %9,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 126,97 Euro olarak ölçülmüştür. (2019-140,31 Euro)

2020 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2020 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %37 (2019-%66)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 100,15 Euro (2019-96,80 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 37,02 Euro (2019-63,88 Euro)

ANKARA

Ankara Ağustos 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50,8 azalarak, %27,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019-%56,3)

Ağustos 2020 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 55,65 Euro olarak, 2019'a göre %1,9’luk bir artış göstermektedir. (2019-54,60 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %49,9luk bir düşüş yaşanmış ve 15,42 Euro olarak ölçülmüştür. (2019- 30,76 Euro)

2020 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %30,7 (2019-%60)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,64 Euro (2019-55,09 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 17,40 Euro (2019-33,08 Euro)

ANADOLU

Anadolu Ağustos 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %41,7 azalarak, %35,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2019 - %61,4)

Ağustos 2020 – ADR (Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 32,74 Euro olarak, 2019'a göre %29,3’lük bir düşüş göstermektedir. (2019 – 46,33 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %58,8'lik bir düşüş yaşanmış ve 11,72 Euro olarak ölçülmüştür. (2019 – 28,44 Euro)

2020 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2020 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %32,4 (2019-%55,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 34,54 Euro (2019-40,15 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  11,18 Euro (2019-22,30 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 529  tesis üzerinden 127 tesis, Ankara için 68  tesis üzerinden 18 tesis, Antalya Bölgesi için 1018 tesis üzerinden 57 tesis, Anadolu için 287 tesis üzerinden 110 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2020 AĞUSTOS AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Ağustos 2020 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Ağustos 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine göre %55,9 azalarak, %34,7 olarak kaydedilmiştir. / 2019 - %78,8

Avrupa ülkeleri arasında, Ağustos ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-73,7) yaşayan ülke Bulgaristan olmuştur. (occ. %15,4)

Ağustos 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise %51,4 ile İsrail’e aittir.

 

*STR tarafından hazırlanan Ağustos 2020 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Ağustos 2019’da %86,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2020'de %65,9 azalarak, %29,5 olarak ölçülmüştür.

Ağustos 2020’de doluluk oranlarında en büyük düşüşü yaşayan destinasyon ise %86,5’lik düşüş oranı ile Barselona olmuştur. (occ. %11,7)

Ağustos 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %36 olurken, ortalama ADR 100,38 Euro, RevPar ise 36,11 Euro olarak tespit edilmiştir.

2020 yılı ilk 8 ayında Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %28,3 (2019-%71,7) olurken, ortalama ADR 97,01 Euro (2019-112,42 Euro), RevPar ise 27,44 Euro (2019-80,58 Euro) olarak tespit edilmiştir.