STR 2019 KASIM RAPORU


STR 2019 KASIM RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Kasım 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,1 artarak %72,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018- %69,3) (2017 - %66,2) (2016 - %55,8)

Kasım 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 82,47 Euro olarak, 2018'e göre %5,2’lik bir artış göstermektedir. (2018-78,38 Euro) (2017-67,89 Euro) (2016 – 76,42 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %9,5'lik bir artış yaşanmış ve 59,47 Euro olarak ölçülmüştür. (2018-54,31 Euro) (2017 - 44,95 Euro) (2016 - 42,67 Euro)

2019 yılbaşından Kasım sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Kasım 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %74,8 (2018-%71,7) (2017 -  %63,1) (2016 -  %49,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 90,20 Euro (2018-82,14 Euro) (2017 – 75,07 Euro) (2016–90,57 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  67,49 Euro (2018-58,88 Euro) (2017 – 47,37 Euro) (2016 – 44,88 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Kasım 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,9 azalarak, %54,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018 – %58,6) (2017 - %54) (2016 - %55,2)

Kasım 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 47,72 Euro olarak, 2018'e göre %11,9’luk bir artış göstermektedir. (2018-42,63 Euro) (2017 – 41,78 Euro) (2016 – 44,20 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %4,2'lik bir artış yaşanmış ve 26,04 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 - 24,98 Euro) (2017 – 22,58 Euro) (2016 - 24,42 Euro)

2019 yılbaşından Kasım sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Kasım 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %66,6 (2018-%65,2) (2017 -  %59,4) (2016 -  %54,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 91,02 Euro (2018-80,90 Euro) (2017 – 77,08 Euro) (2016–81,16 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 60,65 Euro (2018 – 52,73 Euro) (2017 – 45,81 Euro) (2016 – 44,03 Euro)

ANKARA

Ankara Kasım 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artarak, %72,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018- %68 (2017 - %72,5) (2016 - %64,7)

Kasım 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 57,66 Euro olarak, 2018'e göre %2,2’lik bir artış göstermektedir.  (2018- 56,40 Euro) (2017 - 53,65 Euro) (2016-65,28 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %8,4'lük bir artış yaşanmış ve 41,57 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 – 38,34 Euro)(2017 - 38,88 Euro) (2016 - 42,23 Euro)

2019 yılbaşından Kasım sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Kasım 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %63 (2018-%62,1) (2017 -  %60) (2016 -  %54,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55,99 Euro (2018-56,21 Euro)  (2017– 60,03 Euro) (2016–72,27 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  35,25 Euro (2018-34,90 Euro) (2017 – 36,02 Euro) (2016 – 39,36 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 550 tesis üzerinden 171 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 979 tesis üzerinden 47 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 KASIM AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Kasım 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Kasım 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %2,4 artarak, %64,9 olarak kaydedilmiştir. (TR – Kasım 2018: %63,4) (TR – Kasım 2017: %62,7). (TR – Kasım 2016: %55,3)

Avrupa ülkeleri arasında, Kasım ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-4,4) yaşayan ülke Avusturya ve Romanya olmuştur.

En yüksek artış oranı ise 16,2 ile Hırvatistan’a aittir. (occ. %43,6)

Kasım 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %78,9 ile İsrail’e aittir.

*STR tarafından hazırlanan Kasım 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Kasım 2018’de %69,3 olan doluluk oranı, Kasım 2019'da %4,1 artarak, %72,1 olarak ölçülmüştür.

Kasım 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise 21,4’lük artış oranı ile Bakü olmuştur.

Kasım 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %85,9 ile Londra'ya aittir.

Kasım 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %72,2 olurken, ortalama ADR ise 107,76 Euro olarak tespit edilmiştir. İstanbul doluluk oranında ortalamayı yakalarken, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yaklaşık %30 gerisinde kalmıştır. (İstanbul %72,1 – 82,47 Euro)

Ocak - Kasım 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %73,2 olurken, ortalama ADR ise 113,78 Euro olarak tespit edilmiştir. İlk 11 ayda, İstanbul doluluk oranında ortalama üstündeyken, oda fiyatlarında Avrupa Ortalamasının %25 gerisinde kalmıştır. (İstanbul %74,8 – 90,20 Euro)