STR 2019 HAZİRAN RAPORU


STR 2019 HAZİRAN RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Haziran 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28,7 artarak, %73,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018- %57,1 (2017 - %43,9) (2016 - %39,6)

Haziran 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 97,09 Euro olarak, 2018'e göre %11’lik bir artış göstermektedir. 2018 – 87,49 (2017-69,05 Euro) (2016 – 86,27 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %42,8'lik bir artış yaşanmış ve 71,36 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 49,97 (2017 - 30,29 Euro) (2016 - 34,38 Euro)

2019 yılbaşından Haziran sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Haziran 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %69,7  (2018 –% 67,2)  (2017 -  %54) (2016 -  %49,2)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 83,90 Euro (2018- 77,43 Euro) (2017 – 70,24 Euro) (2016–96,24 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  58,46 Euro (2018 – 52,03 Euro)  (2017 – 37,93 Euro) (2016 – 47,36 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Haziran 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak, %70,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %65,7(2017 - %55,8) (2016 - %55,2)

Haziran 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 116,85 Euro olarak, 2018'e göre %1,2’lik bir artış göstermektedir. 2018 – 115,44 Euro (2017 – 100,28 Euro) (2016 – 84,92 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %8,3'lük bir artış yaşanmış ve 82,14 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 75,86 Euro (2017 – 55,96 Euro) (2016 - 46,84 Euro)

2019 yılbaşından Haziran sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Haziran 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %61,9 (2018-%60,3) (2017 -  %53,9) (2016 -  %50,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 64,79 Euro (2018-%62,85) (2017 – 59,74 Euro) (2016–64,87 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 40,13 Euro (2018- 37,92 Euro) (2017 – 32,23 Euro) (2016 – 32,86 Euro)

ANKARA

Ankara Haziran 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,1 artarak, %56 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %49,5 (2017 - %43,7) (2016 - %51,1)

Haziran 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 55,28 Euro olarak, 2018'e göre %2,1’lik bir düşüş göstermektedir. (2018 – 56,48 Euro) (2017 - 61,60 Euro) (2016-72,40 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %10,7'lik bir artış yaşanmış ve 30,94 Euro olarak ölçülmüştür. (2018- 27,96 Euro)(2017 - 26,92 Euro) (2016 - 36,97 Euro)

2019 yılbaşından Haziran sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Haziran 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %60,2 (2018-%62,7) (2017 -  %56,7) (2016 -  %57,2)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 54,64 Euro (2018-58,21 Euro) (2017– 62,49 Euro) (2016–76,14 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  32,91 Euro (2018-36,47 Euro) (2017 – 35,44 Euro) (2016 – 43,53 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 544 tesis üzerinden 166 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1008 tesis üzerinden 56 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 HAZİRAN AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Haziran 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Haziran 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %21 artarak, %67,8 olarak kaydedilmiştir. (TR – Haziran 2018: %56,1) (TR – Haziran 2017: %44,8). TR – Haziran 2016: %44,5

Avrupa ülkeleri arasında, Haziran ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-9,5) yaşayan ülke Hırvatistan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %21 ile Türkiye’ye aittir. (occ. %67,8)

Haziran 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %88,6 ile İrlanda’ya aittir.

2019 yılı ilk 6 aylık performanslarda ise Türkiye doluluk oranı %63,8 (+%1,1), Ortalama Günlük satılan oda bedeli 69,86 Euro (+%7,7) ve oda başı elde edilen gelir 44,59 Euro (+%8,9) olarak gerçekleşmiştir. 

*STR tarafından hazırlanan Haziran 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Haziran 2018’de %57,1 olan doluluk oranı, Haziran 2019'da %28,7 artarak, %73,5 olarak ölçülmüştür.

Haziran 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %28,7’lik artış oranı ile İstanbul olmuştur.

Haziran 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %91,5 ile Dublin'e aittir.

Haziran 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %79,9 olurken, ortalama ADR ise 126,91 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK1

EK2