STR 2019 EYLÜL RAPORU


STR 2019 EYLÜL RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Eylül 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,2 artarak, %81,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018- %76,1 (2017 - %77,6) (2016 - %56)

Eylül 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 97,45 Euro olarak, 2018'e göre %7,9’luk bir artış göstermektedir. 2018- 90,33 Euro (2017-85,76 Euro) (2016 – 89,16 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %15,6'lık bir artış yaşanmış ve 79,50 Euro olarak ölçülmüştür. 2018- 68,77 Euro (2017 - 66,56 Euro) (2016 - 49,95 Euro)

2019 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %74,5 (2018- %71,6) (2017 -  %62,1) (2016 -  %48,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 91,12 Euro (2018 - 82,24 Euro) (2017 – 76,06 Euro) (2016–93,29 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  67,92 Euro (2018-58,86 Euro) (2017 – 47,25 Euro) (2016 – 45,40 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Eylül 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,2 artarak, %78,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018- %75,7(2017 - %66,1) (2016 - %60,8)

Eylül 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 100,90 Euro olarak, 2018'e göre %15,3’lük bir artış göstermektedir. 2018 – 87,51 Euro (2017 – 91,53 Euro) (2016 – 99,24 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %19'luk bir artış yaşanmış ve 78,84 Euro olarak ölçülmüştür. 2018- 66,23 Euro(2017 – 60,54 Euro) (2016 - 60,34 Euro)

2019 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %67,7 (2018-%65,8) (2017 -  %59,9) (2016 -  %54,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    -  98,09 Euro (2018-87,10 Euro) (2017 – 83,52 Euro) (2016–87,80 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 66,41 Euro (2018-57,35 Euro)  (2017 – 50,07 Euro) (2016 – 47,79 Euro)

ANKARA

Ankara Eylül 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,9 artarak, %68,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %64,9 (2017 - %63) (2016 - %46,9)

Eylül 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 58,48 Euro olarak, 2018'e göre %9,1’lik bir artış göstermektedir. 2018- 53,61 Euro (2017 - 60,97 Euro) (2016-69,95 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %15,5'lik bir artış yaşanmış ve 40,20 Euro olarak ölçülmüştür. 2018-34,81 Euro (2017 - 38,41 Euro) (2016 - 32,78 Euro)

2019 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %61 (2018-%61,1) (2017 -  %57,6) (2016 -  %52,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55,43 Euro (2018-56,19 Euro) (2017– 61,11 Euro) (2016–73,99 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  33,80 Euro (2018-34,31 Euro)(2017 – 35,20 Euro) (2016 – 38,54 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 547 tesis üzerinden 168 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1012 tesis üzerinden 56 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 EYLÜL AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Eylül 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Eylül 2019 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine %5,8 artarak, %74,9 olarak kaydedilmiştir. (TR – Eylül 2018: %70,7) (TR – Eylül 2017: %70,2). TR – Eylül 2016: %54,7

Avrupa ülkeleri arasında, Eylül ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-12,1) yaşayan ülke Hırvatistan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %31,9 ile İsrail’e aittir. (occ. %78,1)

Eylül 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %92ile Malta’ya aittir.

*STR tarafından hazırlanan Eylül 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Eylül 2018’de %76,1 olan doluluk oranı, Eylül 2019'da %7,2 artarak, %81,6 olarak ölçülmüştür.

Eylül 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise 40,8’lik artış oranı ile Tel Aviv olmuştur.

Eylül 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %92,7 ile Dublin'e aittir.

Eylül 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %80,7 olurken, ortalama ADR ise 124,19 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK 1