STR 2019 EKİM RAPORU


STR 2019 EKİM RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Ekim 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 artarak %79,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018 - %74,2) (2017 - %68,6) (2016 - %52)

Ekim 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 91,77 Euro olarak, 2018'e göre %5,3’lük bir artış göstermektedir. (2018- 87,11 Euro) (2017-74,01 Euro) (2016 – 84,16 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %13'lük bir artış yaşanmış ve 73,07 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 – 64,64 Euro) (2017 - 50,74 Euro) (2016 - 43,80 Euro)

2019 yılbaşından Ekim sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ekim 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %75,1  -(2018 %71,8) (2017 -  %62,8) (2016 -  %49)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 91,21 Euro – (2018 82,76 Euro)  (2017 – 75,83 Euro) (2016–92,27 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  68,47 Euro – (2018 59,46 Euro) (2017 – 47,61 Euro) (2016 – 45,22 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Ekim 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,7 artarak, %69,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018- %65,6) (2017 - %60,1) (2016 - %50,7)

Ekim 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 65,44 Euro olarak, 2018'e göre %11,5’lik bir artış göstermektedir. (2018 – 58,71 Euro) (2017 – 50,78 Euro) (2016 – 56,19 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %17,8'lik bir artış yaşanmış ve 45,33 Euro olarak ölçülmüştür. (2018- 38,49 Euro) (2017 – 30,52 Euro) (2016 - 28,49 Euro)

2019 yılbaşından Ekim sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ekim 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %67,9 (2018-%65,8)(2017 -  %60) (2016 -  %54,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 94,36 Euro (2018-84,19 Euro)  (2017 – 80,14 Euro) (2016–84,76 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 64,05 Euro (2018-55,41 Euro) (2017 – 48,05 Euro) (2016 – 45,81 Euro)

ANKARA

Ankara Ekim 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artarak, %71,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018- %65,3) (2017 - %69) (2016 - %65,2)

Ekim 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 58,55 Euro olarak, 2018'e göre %4,1’lik bir artış göstermektedir. (2018- 56,23 Euro) (2017 - 58,61 Euro) (2016-67,01 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %14,3'lük bir artış yaşanmış ve 41,94 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 – 36,69 Euro) (2017 - 40,43 Euro) (2016 - 43,70 Euro)

2019 yılbaşından Ekim sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ekim 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %62,1 (2018 - %61,5)(2017 -  %58,8) (2016 -  %53,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55,80 Euro (2018-56,19 Euro) (2017– 60,82 Euro) (2016–73,11 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,63 Euro (2018-34,56) (2017 – 35,73 Euro) (2016 – 39,07 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 547 tesis üzerinden 168 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1003 tesis üzerinden 54 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 EKİM AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Ekim 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Ekim 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %6,1 artarak, %72,3 olarak kaydedilmiştir. (TR – Ekim 2018: %68,1) (TR – Ekim 2017: %64,5). TR – Ekim 2016: %52,2

Avrupa ülkeleri arasında, Ekim ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-14,3) yaşayan ülke İsrail olmuştur.

En yüksek artış oranı ise 6,4 ile Rusya (%71,1) ve 6,1 ile Türkiye’ye aittir. (%72,3)

Ekim 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %90,2 ile Malta’ya aittir.

*STR tarafından hazırlanan Ekim 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Ekim 2018’de %74,2 olan doluluk oranı, Ekim 2019'da %7,3 artarak, %79,6 olarak ölçülmüştür.

Ekim 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %22,6’lık artış oranı ile Bakü olmuştur.

Ekim 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %87,7 ile Lizbon'a aittir.

Ekim 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %76,8 olurken, ortalama ADR ise 115,60 Euro olarak tespit edilmiştir. İstanbul doluluk oranında ortalama üstündeyken, oda fiyatlarında Avrupa Ortalamasının yaklaşık %20 gerisinde kalmıştır. (İstanbul %79,6 – 91,77 Euro)

Ocak - Ekim 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %73,3 olurken, ortalama ADR ise 114,40 Euro olarak tespit edilmiştir. İlk 10 ayda, İstanbul doluluk oranında ortalama üstündeyken, oda fiyatlarında Avrupa Ortalamasının %20 gerisinde kalmıştır. (İstanbul %75,1 – 91,21 Euro)

EK-1

EK-2