STR 2019 ARALIK RAPORU


STR 2019 ARALIK RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Aralık 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 artarak, %68,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018-%66,3 (2017 - %63,3) (2016 - %48,9)

Aralık 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 85,90 Euro olarak, 2018'e göre %6,6’lık bir artış göstermektedir. 2018-80,56 Euro (2017-73,16 Euro) (2016 – 75,30 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %10,2'lik bir artış yaşanmış ve 58,85 Euro olarak ölçülmüştür. 2018- 53,43 Euro (2017 - 46,32 Euro) (2016 - 36,85 Euro)

2019 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %74 (2018- %71,2) (2017 -  %63,1) (2016 -  %49,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 89,67 Euro (2018-82,01 Euro) (2017 – 74,91 Euro) (2016–88,73 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  66,37 Euro (2018-58,41 Euro) (2017 – 47,28 Euro) (2016 – 44,05 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Aralık 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,4 azalarak, %55,7 olarak karşımıza çıkmaktadır.  (2018- %57,1) (2017 - %55,5) (2016 - %48,5)

Aralık 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 43,89 Euro olarak, 2018'e göre %8,3’lük bir artış göstermektedir. (2018- 40,52 Euro) (2017 –44,87 Euro) (2016 – 48,53 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %5,7'lik bir artış yaşanmış ve 24,46 Euro olarak ölçülmüştür. (2018-23,13 Euro) (2017 – 24,90 Euro) (2016 – 23,52 Euro)

2019 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %65,7 (2018-%64,5) (2017-%59,1) (2016 -  %53,8)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 87,70 Euro (2018-77,94 Euro) (2017 – 74,58 Euro) (2016–78,73 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  57,66 Euro (2018- 50,28 Euro) (2017 – 44,09 Euro) (2016 – 42,34 Euro)

ANKARA

Ankara Aralık 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 artarak, %62,6 olarak karşımıza çıkmaktadır.  (2018 - %60,3)(2017 - %61,8) (2016 - %57,6)

Aralık 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 52,42 Euro olarak, 2018'e göre %1,7’lik bir artış göstermektedir.  (2018- 51,53 Euro) (2017 - 56,37 Euro) (2016-62,10 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %5,7'lik bir artış yaşanmış ve 32,84 Euro olarak ölçülmüştür.  (2018- 31,07 Euro)(2017 - 34,82 Euro) (2016 - 35,80 Euro)

2019 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %62,9  (2018-%61,9) (2017 -  %60,1) (2016 -  %54,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55,58 Euro (2018-55,82 Euro) (2017 – 59,71 Euro) (2016–71,35 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,97 Euro (2018-34,57 Euro) (2017 – 35,91 Euro) (2016 – 39,05 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 583 tesis üzerinden 174 tesis, Ankara için 68 tesis üzerinden 20 tesis, Antalya Bölgesi için 971 tesis üzerinden 37 tesis baz alınarak yapılmıştır.

 

STR 2019 ARALIK AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Aralık 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Aralık 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %3,4 artarak, %62,2 olarak kaydedilmiştir.   (2018-%60,1)

Avrupa ülkeleri arasında, Aralık ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-8,3) yaşayan ülke Estonya olmuştur.

En yüksek artış oranı (%14,9) Hırvatistan’a aittir. En yüksek doluluk oranı ise %80,9 ile Avusturya’ya aittir.

**2019 yılı on iki ay toplamında en yüksek doluluk oranı %78 Macaristan’a aitken, en yüksek oda geliri (RevPar) 148,80 Euro ile İsrail’e aittir.

**2019 yıl sonu genelinde 27 Avrupa Ülkesi ortalama oda fiyatı (ADR) 113,39 Euro olarak ölçülmüştür. (Türkiye: 77,49 Euro)

**2019 yıl sonu genelinde 27 Avrupa Ülkesi ortalama doluluk oranı %72,2 olarak ölçülmüştür. (Türkiye: %67,6)

*STR tarafından hazırlanan Aralık 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Aralık 2018'de %66,3 olan doluluk oranı, Aralık 2019'da %3,3 artarak, %68,5 olarak ölçülmüştür.

Aralık 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %16,5’lik artış oranı ile Vilnius olmuştur.

Aralık 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %85 ile Viyana'ya aittir.

**2019 yılı on iki ay toplamında en yüksek doluluk oranı %83,5 Londra’ya aitken, en yüksek oda geliri (RevPar) 177,68 Euro ile Tel Aviv’e aittir.

**2019 yıl sonu genelinde 35 Avrupa Destinasyonu ortalama oda fiyatı (ADR) 113,39 Euro olarak ölçülmüştür. (İstanbul: 89,67 Euro)

**2019 yıl sonu genelinde 35 Avrupa Destinasyonu ortalama doluluk oranı %72,2 olarak ölçülmüştür. (İstanbul: %74)