STR 2019 AĞUSTOS RAPORU


STR 2019 AĞUSTOS RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Ağustos 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 artarak, %87,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018- %84 (2017 -%82,7) (2016 -%50,2)

Ağustos 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 107,36 Euro olarak, 2018'e göre %20,1’lik bir artış göstermektedir. 2018 – 89,39 Euro (2017-85,54 Euro) (2016 – 85,43 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %25,4'lük bir artış yaşanmış ve 94,12 Euro olarak ölçülmüştür. 2018- 75,06 Euro (2017- 70,76 Euro) (2016 -42,91 Euro)

2019 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %73,7 (2018-%71) (2017 -%60,2) (2016 -  %47,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 90,23 Euro (2018-81,15 Euro) (2017 – 74,49 Euro) (2016–93,90 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  66,49 Euro (2018-57,61 Euro) (2017 – 44,83 Euro) (2016 – 44,82 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Ağustos 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 artarak, %82,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 -%79,4(2017 - %74,5) (2016 - %65,5)

Ağustos 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 174,74 Euro olarak, 2018'e göre %25,7’lik bir artış göstermektedir. 2018- 139 Euro (2017 – 137,84 Euro) (2016 – 132,80 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %31,2'lik bir artış yaşanmış ve 144,87 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 110,43 Euro (2017 – 102,72 Euro) (2016 -86,96 Euro)

2019 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %66,6 (2018 %65) (2017 - %59,2) (2016 -  %53,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 98,93 Euro (2018-87,08 Euro) (2017 – 82,39 Euro) (2016–86,17 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 65,89 Euro  (2018 – 56,58 Euro)(2017 – 48,74 Euro) (2016 – 46,21 Euro)

ANKARA

Ankara Ağustos 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,8 artarak, %56,2 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018-%48,5) (2017 -%54,6) (2016 - %48,2)

Ağustos 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 54,45 Euro olarak, 2018'e göre %24,7’lik bir artış göstermektedir. (2018- 43,65 Euro) (2017 -57,15 Euro) (2016-68,90 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %44,5'lik bir artış yaşanmış ve 30,61 Euro olarak ölçülmüştür. (2018-21,19 Euro) (2017 -31,19 Euro) (2016 - 33,23 Euro)

2019 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %60 (2018%60,6) (2017 - %56,9) (2016 -  %52,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55 Euro (2018-56,53 Euro) (2017– 61,13 Euro) (2016–74,44 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  33,01 Euro (2018-34,25 Euro) (2017 – 34,80 Euro) (2016 – 39,26 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 546 tesis üzerinden 167 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1012 tesis üzerinden 55 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 AĞUSTOS AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Ağustos 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Ağustos 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine göre %4,9 artarak, %79,5 olarak kaydedilmiştir.  (TR – Ağustos 2018: %75,8) (TR – Ağustos 2017: %75,2). TR – Ağustos 2016: %53,6

Avrupa ülkeleri arasında, Ağustos ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-10,2) yaşayan ülke Hırvatistan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %19,6 ile İsrail’e aittir. (occ. %72,9)

Ağustos 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %93 ile Malta’ya aittir.

*STR tarafından hazırlanan Ağustos 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Ağustos 2018’de %84 olan doluluk oranı, Ağustos 2019'da %4,4 artarak, %87,7 olarak ölçülmüştür.

Ağustos 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %10,7’lik artış oranı ile Atina olmuştur.

Ağustos 2019'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %89,9 ile Edinburgh'a aittir.

Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %77,7 olurken, ortalama ADR ise 117,77 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK1

EK2