Nisan 2019 STR Raporu


STR 2019 NİSAN RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 artarak, %85,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018 - %79,8) (2017 - %64,3) (2016 - %50,6)

Nisan 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 91,81 Euro olarak, 2018'e göre %9’luk bir artış göstermektedir. (2018 – 84,23 Euro) (2017-76,66 Euro) (2016 – 111,98 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %16,8'lik bir artış yaşanmış ve 78,50 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 – 67,23 Euro) (2017 - 49,27 Euro) (2016 - 56,69 Euro)

2019 yılbaşından Nisan sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Nisan 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %71,8  (2018-71,1) (2017 -  %53,9) (2016 -  %49,9)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 80,73 Euro (2018- 74,88) (2017 – 69,33 Euro) (2016–96,32 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  58 Euro (2018-53,22) (2017 – 37,36 Euro) (2016 – 48,06 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 azalarak, %63,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018-%65,2) (2017 - %56,3) (2016 - %53,1)

Nisan 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 53,21 Euro olarak, 2018'e göre %8,5’lik bir artış göstermektedir. (2018 – 49,03) (2017 – 49,34 Euro) (2016 – 53,77 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %6,4'lük bir artış yaşanmış ve 34,01 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 31,96 (2017 – 27,77 Euro) (2016 - 28,57 Euro)

2019 yılbaşından Nisan sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Nisan 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %60,5 (2018-%59,6)  (2017 -  %53,4) (2016 -  %48,2)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 47,02 Euro (2018-46,53) (2017 – 48,35 Euro) (2016–57,90 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 28,47 Euro (2018 – 27,74)(2017 – 25,79 Euro) (2016 – 27,89 Euro)

ANKARA

Ankara Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 artarak, %70,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018-%68,7) (2017 - %59,1) (2016 - %61,9)

Nisan 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 53,52 Euro olarak, 2018'e göre %9,7’lik bir düşüş göstermektedir.  (2018 – 59,30) (2017 - 61,60 Euro) (2016-86,49 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %7,8'lik bir düşüş yaşanmış ve 37,54 Euro olarak ölçülmüştür. (2018-40,71) (2017 - 36,37 Euro) (2016 - 53,57 Euro)

2019 yılbaşından Nisan sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Nisan 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %62,2 (2018-%65,3) (2017 -  %58) (2016 -  %57)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 54,23 Euro (2018-58,66) (2017– 62,30 Euro) (2016–78,50 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  33,76 Euro (2018-38,33) (2017 – 36,17 Euro) (2016 – 44,78 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 540 tesis üzerinden 165 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 987 tesis üzerinden 46 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 NİSAN AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Nisan 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %4,5 artarak, %76 olarak kaydedilmiştir. Nisan 2018 - %72,7 (TR – Nisan 2017: %60,6). TR – Nisan 2016: %52,2

Avrupa ülkeleri arasında, Nisan ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-10,4) yaşayan ülke Finlandiya olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %12,2 ile Hırvatistan’a aittir. (%63,6)

Nisan 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %82,3 ile Hollanda’ya aittir.

*STR tarafından hazırlanan Nisan 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Nisan 2018’de %79,8 olan doluluk oranı, Nisan 2019'da %7,1 artarak, %85,5 olarak ölçülmüştür.

Nisan 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %12,6’lık artış oranı ile Belgrad olmuştur.

Nisan 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %86,9 ile Amsterdam'a aittir.

Nisan 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %72 olurken, ortalama ADR ise 110,35 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK1

EK2