Mayıs 2019 STR Raporu


STR 2019 MAYIS RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Mayıs 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,5 azalarak, %58,2 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %62,2 (2017 - %64,3) (2016 - %55,6)

Mayıs 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 82,27 Euro olarak, 2018'e göre %3,2’lik bir artış göstermektedir. 2018 – 79,74 Euro (2017-74,60 Euro) (2016 – 102,85 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %3,5'lik bir düşüş yaşanmış ve 47,87 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 49,60 Euro (2017 - 47,93 Euro) (2016 - 57,23 Euro)

2019 yılbaşından Mayıs sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mayıs 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                           - %68,9 – 2018 %69,2  (2017 -  %56) (2016 -  %51,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedeli) - 81,09 Euro – 2018 75,77 Euro  (2017 – 70,57 Euro) (2016–97,81 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)            -  55,89 Euro – 2018 52,47 Euro  (2017 – 39,54 Euro) (2016 – 49,98 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Mayıs 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 artarak, %58,4 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %58 (2017 - %55,2) (2016 - %56,7)

Mayıs 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 71,96 Euro olarak, 2018'e göre %7,7’lik bir artış göstermektedir. 2018 – 66,80 Euro (2017 – 60,61 Euro) (2016 – 67,73 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %8,5'lik bir artış yaşanmış ve 42,03 Euro olarak ölçülmüştür. 2018 – 38,75 Euro (2017 – 33,45 Euro) (2016 - 38,39 Euro)

2019 yılbaşından Mayıs sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mayıs 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                           - %60,3 - 2018 %59,2 (2017 -  %53,6) (2016 -  %49,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 52,36 Euro – 2018 50,80 Euro (2017 – 51,04 Euro) (2016–60,31 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)            - 31,57 Euro – 2018 30,09 Euro  (2017 – 27,34 Euro) (2016 – 30 Euro)

 

 

ANKARA

Ankara Mayıs 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 azalarak, %56,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 - %65 (2017 - %63,9) (2016 - %63,6)

Mayıs 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 55,77 Euro olarak, 2018’e göre %3,4’lük bir düşüş göstermektedir. 2018 – 57,73 Euro (2017 - 61,55 Euro) (2016-70,96 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %15,9'luk bir düşüş yaşanmış ve 31,55 Euro olarak ölçülmüştür. 2018- 37,52 Euro (2017 - 39,35 Euro) (2016 - 45,15 Euro)

2019 yılbaşından Mayıs sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mayıs 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                           - %61,1 – 2018 %65,3 (2017 -  %59,3) (2016 -  %58,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)  - 54,52 Euro – 2018 58,47 Euro (2017– 62,63 Euro) (2016–76,81 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)            -  33,30 Euro – 2018 38,16 Euro (2017 – 37,15 Euro) (2016 – 44,86 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 542 tesis üzerinden 168 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1.007 tesis üzerinden 53 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2018 MAYIS AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Mayıs 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Mayıs 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %7,2 azalarak, %55,3 olarak kaydedilmiştir. (TR – Mayıs 2018: %59,6) (TR – Mayıs 2017: %61,3). TR – Mayıs 2016: %56,8

Avrupa ülkeleri arasında, Mayıs ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-11,2) yaşayan ülke Hırvatistan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %8,5 ile Almanya’ya aittir. (occ. %76,1)

Mayıs 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %86 ile Macaristan’a aittir.

*STR tarafından hazırlanan Mayıs 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Mayıs 2018’de %62,2 olan doluluk oranı, Mayıs 2019'da %6,5 azalarak, %58,2 olarak ölçülmüştür.

Mayıs 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %18’lik artış oranı ile Frankfurt olmuştur.

Mayıs 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %89,5 ile Dublin'e aittir.

Mayıs 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %74,9 olurken, ortalama ADR ise 116,14 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK 1 

EK 2