Mart 2019 STR Raporu


STR 2019 MART RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Mart 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,5 azalarak, %71,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018 - %73,6) (2017 - %56,5) (2016 - %51,9)

Mart 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 77,39 Euro olarak, 2018'e göre %4,6’lık bir artış göstermektedir. (2018 – 73,97 Euro) (2017-67,76 Euro) (2016 – 91,90 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %2'lik bir artış yaşanmış ve 55,59 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 – 54,48 Euro) (2017 - 38,28 Euro) (2016 - 47,74 Euro)

2019 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %67,3 (2018-%68,2)  (2017 -  %50,4) (2016 -  %49,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 76,04 Euro (2018- 71,22 Euro)  (2017 – 66,20 Euro) (2016–92,25 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  51,15 Euro (2018 – 48,54 Euro)  (2017 – 33,88 Euro) (2016 – 45,76 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Mart 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalarak, %58,4 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018- %60,2) (2017 - %54,4) (2016 - %47,7)

Mart 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 47,82 Euro olarak, 2018'e göre herhangi bir değişiklik göstermemektedir.  (2018- 47,82 Euro) (2017 –51,30 Euro) (2016 – 60,38 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %3,1'lik bir düşüş yaşanmış ve 27,92 Euro olarak ölçülmüştür.  (2018- 28,80 Euro) (2017 – 27,91 Euro) (2016 - 28,83 Euro)

2019 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2019 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %59,4 (2018-%57,7) (2017 -  %52,3) (2016 -  %45,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 44,73 Euro (2018 – 45,56 Euro) (2017 – 47,98 Euro) (2016–59,99 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 26,56 Euro (2018 – 26,29 Euro) (2017 – 25,11 Euro) (2016 – 27,30 Euro)

ANKARA

Ankara Mart 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12,5 azalarak, %60,2 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2018- %68,8) (2017 - %61) (2016 - %58,3)

Mart 2019 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 52,56 Euro olarak, 2018'e göre %9,9’luk bir düşüş göstermektedir. (2018 – 58,35 Euro) (2017 - 63,20 Euro) (2016-77,12 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %21,2'lik bir düşüş yaşanmış ve 31,63 Euro olarak ölçülmüştür. (2018 – 40,14 Euro) (2017 - 38,57 Euro) (2016 - 44,93 Euro)

2019 yılbaşından Mart sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Mart 2019 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %59,6 (2018 - %64,2) (2017 -  %57,7) (2016 -  %55)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 54,50 Euro (2018- 58,43 Euro)  (2017– 62,55 Euro) (2016–78,82 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  32,49 Euro (2018 – 37,53 Euro)  (2017 – 36,09 Euro) (2016 – 43,36 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 540 tesis üzerinden 167 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 20 tesis, Antalya Bölgesi için 967 tesis üzerinden 40 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2019 MART AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Mart 2019 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Mart 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine %5 azalarak, %64,2 olarak kaydedilmiştir. (TR – Mart 2018: %67,5). (TR – Mart 2017: %55,9). TR – Mart 2016: %52,5

Avrupa ülkeleri arasında, Mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-21,8) yaşayan ülke Finlandiya olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %12,8 ile Hırvatistan’a aittir. (%44,2)

Mart 2019'un en yüksek doluluk oranı ise %75,8 ile İrlanda’ya aittir.

*STR tarafından hazırlanan Mart 2019 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Mart 2018’de %73,6 olan doluluk oranı, Mart 2019'da %2,5 azalarak, %71,8 olarak ölçülmüştür.

Mart 2019’da doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %8,4’lük artış oranı ile Madrid olmuştur.

Mart 2019'da Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %83 ile Dublin'e aittir.

Mart 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması %68,6 olurken, ortalama ADR ise 104,37 Euro olarak tespit edilmiştir.

EK1

EK2