Kasım 2018 STR Raporu


STR 2018 KASIM RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Kasım 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 artarak %69 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %66,2) (2016 - %55,8)

Kasım 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 79,43 Euro olarak, 2017'ye göre %17’lik bir artış göstermektedir. (2017-67,89 Euro) (2016 – 76,42 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %22'lik bir artış yaşanmış ve 54,82 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 44,95 Euro) (2016 - 42,67 Euro)

2018 yılbaşından Kasım sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Kasım 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %71,5 (2017 -  %63,1) (2016 -  %49,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 82,80 Euro (2017 – 75,07 Euro) (2016–90,57 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  59,23 Euro (2017 – 47,37 Euro) (2016 – 44,88 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Kasım 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,3 artarak, %59,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %54) (2016 - %55,2)

Kasım 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 42,57 Euro olarak, 2017'ye göre %1,9’luk bir artış göstermektedir. (2017 – 41,78 Euro) (2016 – 44,20 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %12,4'lük bir artış yaşanmış ve 25,39 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 – 22,58 Euro) (2016 - 24,42 Euro)

2018 yılbaşından Kasım sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Kasım 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %66 (2017 -  %59,4) (2016 -  %54,3)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 79,79 Euro (2017 – 77,08 Euro) (2016–81,16 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 52,66 Euro (2017 – 45,81 Euro) (2016 – 44,03 Euro)

ANKARA

Ankara Kasım 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,2 azalarak, %68 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %72,5) (2016 - %64,7)

Kasım 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 56,40 Euro olarak, 2017'ye göre %5,1’lik bir artış göstermektedir. (2017 - 53,65 Euro) (2016-65,28 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %1,4'lük bir düşüş yaşanmış ve 38,34 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 38,88 Euro) (2016 - 42,23 Euro)

2018 yılbaşından Kasım sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Kasım 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %62,1 (2017 -  %60) (2016 -  %54,5)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,21 Euro (2017– 60,03 Euro) (2016–72,27 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,94 Euro (2017 – 36,02 Euro) (2016 – 39,36 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 534 tesis üzerinden 160 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 20 tesis, Antalya Bölgesi için 966 tesis üzerinden 37 tesis baz alınarak yapılmıştır. 

STR 2018 KASIM AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Kasım 2018 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Kasım 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine %1,5 artarak, %63,7 olarak kaydedilmiştir. (TR – Kasım 2017: %62,7). TR – Kasım 2016: %55,3

Avrupa ülkeleri arasında, Kasım ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-9,5) yaşayan ülke Bulgaristan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise 10,4 ile Avusturya’ya aittir. (occ. %78,5)

Kasım 2018'in en yüksek doluluk oranı ise %78,5 ile Avusturya ve Belçika’ya aittir.

2018 yılı ilk 11 aylık performanslarda ise Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke (1. Ülke Rusya) olmuştur. (TR occ. +%10,3 / revpar +%17,3)

*STR tarafından hazırlanan Kasım 2018 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Kasım 2017’de %66,2 olan doluluk oranı, Kasım 2018'de %4,2 artarak, %69 olarak ölçülmüştür.

Kasım 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise 12,8’lik artış oranı ile Viyana olmuştur.

Kasım 2018'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %86 ile Londra'ya aittir.

2018 yılı ilk 11 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon olmuştur. (occ. +%13,4) Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre %25 artış göstermiştir. (revpar;59,23 Euro)

EK1

EK2