Eylül 2018 STR Raporu


STR 2018 EYLÜL RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Eylül 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 azalarak, %75,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %77,6) (2016 - %56)

Eylül 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 91,34 Euro olarak, 2017'ye göre %6,5’lik bir artış göstermektedir. (2017-85,76 Euro) (2016 – 89,16 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %4,1'lik bir artış yaşanmış ve 69,30 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 66,56 Euro) (2016 - 49,95 Euro)

2018 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %71,4 (2017 -  %62,1) (2016 -  %48,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 82,67 Euro (2017 – 76,06 Euro) (2016–93,29 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  58,99 Euro (2017 – 47,25 Euro) (2016 – 45,40 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Eylül 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,5 artarak, %75,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %66,1) (2016 - %60,8)

Eylül 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 85,57 Euro olarak, 2017'ye göre %6,5’lik bir düşüş göstermektedir. (2017 – 91,53 Euro) (2016 – 99,24 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %6,1'lik bir artış yaşanmış ve 64,24 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 – 60,54 Euro) (2016 - 60,34 Euro)

2018 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %66,7 (2017 -  %59,9) (2016 -  %54,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 85,95 Euro (2017 – 83,52 Euro) (2016–87,80 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 57,30 Euro (2017 – 50,07 Euro) (2016 – 47,79 Euro)

 

 

ANKARA

Ankara Eylül 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,1 artarak, %64,9 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %63) (2016 - %46,9)

Eylül 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 53,61 Euro olarak, 2017'ye göre %12,1’lik bir düşüş göstermektedir. (2017 - 60,97 Euro) (2016-69,95 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %9,4'lük bir düşüş yaşanmış ve 34,81 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 38,41 Euro) (2016 - 32,78 Euro)

2018 yılbaşından Eylül sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Eylül 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %61,1 (2017 -  %57,6) (2016 -  %52,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,19 Euro (2017– 61,11 Euro) (2016–73,99 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,31 Euro (2017 – 35,20 Euro) (2016 – 38,54 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 534 tesis üzerinden 157 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1003 tesis üzerinden 52 tesis baz alınarak yapılmıştır.

 

STR 2018 EYLÜL AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Eylül 2018 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine %0,8 artarak, %70,8 olarak kaydedilmiştir. (TR – Eylül 2017: %70,2). TR – Eylül 2016: %54,7

Avrupa ülkeleri arasında, Eylül ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-9,3) yaşayan ülke İsrail olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %5,4 ile Bulgaristan’a aittir. (occ. %74)

Eylül 2018'in en yüksek doluluk oranı ise %89,7 ile Malta ve İrlanda’ya aittir.

2018 yılı ilk 9 aylık performanslarda ise Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke (1. Rusya) olmuştur. (occ. +%11,7 / revpar +%17,4)

 

*STR tarafından hazırlanan Eylül 2018 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Eylül 2017’de %77,6 olan doluluk oranı, Eylül 2018'de %2,2 azalarak, %75,9 olarak ölçülmüştür.

Eylül 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise 6,2’lik artış oranı ile Sofya olmuştur.

Eylül 2018'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %92,6 ile Dublin'e aittir.

2018 yılı ilk 9 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon olmuştur. (occ. +%14,9) Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artış göstermiştir. (revpar;47,25 Euro)

EK 1

EK 2