EKİM 2018 STR RAPORU


STR 2018 EKİM RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Ekim 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,2 artarak %73,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %68,6) (2016 - %52)

Ekim 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 90,80 Euro olarak, 2017'ye göre %22,7’lik bir artış göstermektedir. (2017-74,01 Euro) (2016 – 84,16 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %31,5'lik bir artış yaşanmış ve 66,72 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 50,74 Euro) (2016 - 43,80 Euro)

2018 yılbaşından Ekim sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ekim 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %71,6 (2017 -  %62,8) (2016 -  %49)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 83,47 Euro (2017 – 75,83 Euro) (2016–92,27 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  59,75 Euro (2017 – 47,61 Euro) (2016 – 45,22 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Ekim 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,8 artarak, %65,4 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %60,1) (2016 - %50,7)

Ekim 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 68,31 Euro olarak, 2017'ye göre %34,5’lik bir artış göstermektedir. (2017 – 50,78 Euro) (2016 – 56,19 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %46,3'lük bir artış yaşanmış ve 44,67 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 – 30,52 Euro) (2016 - 28,49 Euro)

2018 yılbaşından Ekim sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ekim 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %66,6 (2017 -  %60) (2016 -  %54,1)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 84,12 Euro (2017 – 80,14 Euro) (2016–84,76 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 56,01 Euro (2017 – 48,05 Euro) (2016 – 45,81 Euro)

ANKARA

Ankara Ekim 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 azalarak, %65,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %69) (2016 - %65,2)

Ekim 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 57,02 Euro olarak, 2017'ye göre %2,7’lik bir düşüş göstermektedir. (2017 - 58,61 Euro) (2016-67,01 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %7,2'lik bir düşüş yaşanmış ve 37,52 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 40,43 Euro) (2016 - 43,70 Euro)

2018 yılbaşından Ekim sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ekim 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %61,6 (2017 -  %58,8) (2016 -  %53,4)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,28 Euro (2017– 60,82 Euro) (2016–73,11 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,64 Euro (2017 – 35,73 Euro) (2016 – 39,07 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 534 tesis üzerinden 145 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 18 tesis, Antalya Bölgesi için 992 tesis üzerinden 36 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2018 EKİM AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Ekim 2018 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine %7,7 artarak, %69,4 olarak kaydedilmiştir. (TR – Ekim 2017: %64,5). TR – Ekim 2016: %52,2

Avrupa ülkeleri arasında, Ekim ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-8,9) yaşayan ülke Litvanya olmuştur.

En yüksek artış oranı ise 7,7 ile Türkiye’ye aittir. (occ. %69,4)

Ekim 2018'in en yüksek doluluk oranı ise %87,5 ile Malta’ya aittir.

2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda ise Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke (1. Ülke Rusya) olmuştur. (TR occ. +%11,3 / revpar +%18,6)

*STR tarafından hazırlanan Ekim 2018 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Ekim 2017’de %68,6 olan doluluk oranı, Ekim 2018'de %7,2 artarak, %73,5 olarak ölçülmüştür.

Ekim 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise 7,8’lik artış oranı ile Tel Aviv olmuştur.

Ekim 2018'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %89,4 ile Dublin'e aittir.

2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon olmuştur. (occ. +%14) Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre %25,5 artış göstermiştir. (revpar;59,75 Euro)

EK1

EK2