Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun 140 ülkeyi kıyasladığı “Turizmde Uluslararası Rekabet Edebilirlik Raporu” yayınlandı…


Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun 140 ülkeyi kıyasladığı “Turizmde Uluslararası Rekabet Edebilirlik Raporu” yayınlandı…

Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu (TTCI), iki yılda bir yayınlanmakta, 140 ekonominin T&T rekabetçiliğini ölçmekte ve bir ülkenin kalkınmasına ve rekabetçiliğine katkıda bulunan Travel & Tourism (T&T) sektörünün sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan faktörler ve politikalar setini ölçmektedir.

2019 raporunda ilk 10 TTCI (Travel&Tourism Competetiveness) aynı kalırken, İspanya, üst üste üçüncü raporda en üst sırada yer almış, Birleşik Krallık’ın rekabet edebilirlikteki hafif düşüşüyle yerinin ABD tarafından üstlenilmesine yol açmıştır.

İlk 10, en yüksekten en düşüğe: İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, ABD, İngiltere, Avustralya, İtalya, Kanada ve İsviçre. Hindistan (40. Sıradan 34.sıraya), raporda ülkelerin ilk %25'i arasında 2017'ye kıyasla en büyük iyileşmeyi kaydetti. Mısır (74-65.) 36. ile 70. Sıralar arasında olan ülkeler arasında en iyi düzelmeyi gösterdi.

Türkiye ise geçen yıl 44. Sıradayken bu yıl 1 basamak yükselerek 43. Sırada yer aldı.

 Raporun tamamı için tıklayınız…