Aralık 2018 STR Raporu


STR 2018 ARALIK RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Aralık 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 artarak, %66,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %63,3) (2016 - %48,9)

Aralık 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 81,97 Euro olarak, 2017'ye göre %12’lik bir artış göstermektedir. (2017-73,16 Euro) (2016 – 75,30 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %17,7'lik bir artış yaşanmış ve 54,54 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 46,32 Euro) (2016 - 36,85 Euro)

2018 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2018 toplam);

Occupancy (doluluk oranı)                            - %71,1 (2017 -  %63,1) (2016 -  %49,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 82,73 Euro (2017 – 74,91 Euro) (2016–88,73 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  58,82 Euro (2017 – 47,28 Euro) (2016 – 44,05 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Aralık 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 artarak, %58 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %55,5) (2016 - %48,5)

Aralık 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 40,05 Euro olarak, 2017'ye göre %10,7’lik bir düşüş göstermektedir. (2017 –44,87 Euro) (2016 – 48,53 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %6,7'lik bir düşüş yaşanmış ve 23,23 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 – 24,90 Euro) (2016 – 23,52 Euro)

2018 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %65,3 (2017 -  %59,1) (2016 -  %53,8)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 76,81 Euro (2017 – 74,58 Euro) (2016–78,73 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  50,18 Euro (2017 – 44,09 Euro) (2016 – 42,34 Euro)

ANKARA

Ankara Aralık 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,4 azalarak, %60,3 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %61,8) (2016 - %57,6)

Aralık 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 51,53 Euro olarak, 2017'ye göre %8,6’lık bir düşüş göstermektedir. (2017 - 56,37 Euro) (2016-62,10 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %10,8'lik bir düşüş yaşanmış ve 31,07 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 34,82 Euro) (2016 - 35,80 Euro)

2018 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %61,9 (2017 -  %60,1) (2016 -  %54,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 55,82 Euro (2017 – 59,71 Euro) (2016–71,35 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,57 Euro (2017 – 35,91 Euro) (2016 – 39,05 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 536 tesis üzerinden 158 tesis, Ankara için 67 tesis üzerinden 20 tesis, Antalya Bölgesi için 961 tesis üzerinden 37 tesis baz alınarak yapılmıştır.

STR 2018 ARALIK AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Aralık 2018 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Aralık 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine %2,5 artarak, %60,9 olarak kaydedilmiştir. (TR - Aralık 2016: %59,5).

Avrupa ülkeleri arasında, Aralık ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-13,1) yaşayan ülke Bulgaristan olmuştur.

En yüksek artış oranı (%8) ve en yüksek doluluk oranı (%81) Avusturya’ya aittir.

2018 yılı on iki ay toplamında oda gelirlerinde (RevPar) en büyük artışı yaşayan ülke %16,9 (2018:46,64Euro/2017:39,91 Euro) ile Türkiye olmuştur. Bununla beraber, 2017 yılı on iki ay otel doluluklarında en büyük artışı gösteren ülke de Türkiye olmuştur. (+%9,6 artış / %66,2 doluluk – 2017: %60,4)

**2018 yıl sonu genelinde 27 Avrupa Ülkesi ortalama oda fiyatı (ADR) 114,44 Euro (2017:108,9 Euro) olarak ölçülmüştür. (Türkiye: 70,44 Euro)

**2018 yıl sonu genelinde 27 Avrupa Ülkesi ortalama doluluk oranı %72,4 (2017:71,5) olarak ölçülmüştür. (Türkiye: %66,2)

*STR tarafından hazırlanan Aralık 2018 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Aralık 2017'da %63,3 olan doluluk oranı, Aralık 2018'de %5,1 artarak, %66,5 olarak ölçülmüştür.

Aralık 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %18’lik artış oranı ile Barselona olmuştur.

Aralık 2018'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %85,2 ile Viyana'ya aittir.

2018 yılı on iki aylık dönemde oda gelirlerinde (RevPAR) en büyük artışı yaşayan ikinci Avrupa destinasyonu %24,4 artış oranı ile İstanbul olmuştur. (2018 revpar:58,82 Euro/2017 revpar:47,28) (1. Moskova)

2018 yılı on iki aylık dönemde Avrupa geneli doluluk oranlarında en yüksek artış oranı %12,7 ile İstanbul’a aittir. (2017: %63,1 – 2018: %71,1)

**2018 yıl sonu genelinde 35 Avrupa Destinasyonu ortalama oda fiyatı (ADR) 111.44 Euro (2017:108,98 Euro) olarak ölçülmüştür. (İstanbul: 82,73 Euro)

**2018 yıl sonu genelinde 35 Avrupa Destinasyonu ortalama doluluk oranı %72,4 (2017:71,5) olarak ölçülmüştür. (İstanbul: %71,1)

SON BEŞ YIL TABLO

TÜRKİYE

Yıl

Doluluk (%)

ADR Ortalama oda fiyatı (Euro)

RevPAR Oda başı ortalama gelir (Euro)

2011

64.5

112.5

72.3

2012

64.7

115.6

74.8

2013

63.3

112.2

71.01

2014

62.0

105.9

65.7

2015

61.7

105.4

65.08

2016

50.8

77.9

39.5

2017

60.2

66.81

40.42

2018

66,2

70,44

46,64

İSTANBUL

Yıl

Doluluk (%)

ADR Ortalama oda fiyatı (Euro)

RevPAR Oda başı ortalama gelir (Euro)

2011

69.7

152.2

106.1

2012

72.4

152.9

110.8

2013

67.5

148.7

100.33

2014

65.0

133.0

86.5

2015

64.9

121.3

78.7

2016

49.6

90.5

44.9

2017

62.5

76.33

47.74

2018

71,1

82,73

58,82

EK1

EK2