Ağustos 2018 STR Raporu


STR 2018 AĞUSTOS RAPORU

İSTANBUL

İstanbul Ağustos 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,3 artarak, %83,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %82,7) (2016 - %50,2)

Ağustos 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 89,42 Euro olarak, 2017'ye göre %4,5’lik bir artış göstermektedir. (2017-85,54 Euro) (2016 – 85,43 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %5,9'luk bir artış yaşanmış ve 74,96 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 70,76 Euro) (2016 - 42,91 Euro)

2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %70,8 (2017 -  %60,2) (2016 -  %47,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 81,50 Euro (2017 – 74,49 Euro) (2016–93,90 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  57,72 Euro (2017 – 44,83 Euro) (2016 – 44,82 Euro)

ANTALYA BÖLGESİ

Antalya Bölgesi Ağustos 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,8 artarak, %80,4 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %74,5) (2016 - %65,5)

Ağustos 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 138,53 Euro olarak, 2017'ye göre %0,5’lik bir artış göstermektedir. (2017 – 137,84 Euro) (2016 – 132,80 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %8,4'lük bir artış yaşanmış ve 111,34 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 – 102,72 Euro) (2016 - 86,96 Euro)

2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %65,7 (2017 -  %59,2) (2016 -  %53,6)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 86,59 Euro (2017 – 82,39 Euro) (2016–86,17 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              - 56,87 Euro (2017 – 48,74 Euro) (2016 – 46,21 Euro)

 

ANKARA

Ankara Ağustos 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,1 azalarak, %48,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. (2017 - %54,6) (2016 - %48,2)

Ağustos 2018 - ADR(Average Daily Rate) – Ortalama Günlük satılan oda bedeli 43,65 Euro olarak, 2017'ye göre %23,6’lık bir düşüş göstermektedir. (2017 - 57,15 Euro) (2016-68,90 Euro)

Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler de ise (RevPAR) geçen yıla oranla %32,1'lik bir düşüş yaşanmış ve 21,19 Euro olarak ölçülmüştür. (2017 - 31,19 Euro) (2016 - 33,23 Euro)

2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Ağustos 2018 toplam) ;

Occupancy (doluluk oranı)                            - %60,6 (2017 -  %56,9) (2016 -  %52,7)

ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel)    - 56,53 Euro (2017– 61,13 Euro) (2016–74,44 Euro)

RevPAR (Oda başı elde edilen gelir)              -  34,25 Euro (2017 – 34,80 Euro) (2016 – 39,26 Euro)

*Bu Çalışma İstanbul için 534 tesis üzerinden 159 tesis, Ankara için 65 tesis üzerinden 19 tesis, Antalya Bölgesi için 1002 tesis üzerinden 49 tesis baz alınarak yapılmıştır.

 

STR 2018 AĞUSTOS AYI ÜLKE VE DESTİNASYON RAPORU

*Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Ağustos 2018 Ülke Performans Raporunu incelediğimizde,

Türkiye'nin Ağustos 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine %1,4 artarak, %76,2 olarak kaydedilmiştir. (TR – Ağustos 2017: %75,2). TR – Ağustos 2016: %53,6

Avrupa ülkeleri arasında, Ağustos ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını (%-9,4) yaşayan ülke Bulgaristan olmuştur.

En yüksek artış oranı ise %6,4 ile Belçika’ya aittir. (occ. %70,2)

Ağustos 2018'in en yüksek doluluk oranı ise %91.7 ile Macaristan’a aittir.

2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda ise Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke (1. Rusya) olmuştur. (occ. +%13,5 / revpar +%20,5)

 

*STR tarafından hazırlanan Ağustos 2018 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde ise,

İstanbul'un Ağustos 2017’de %82,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2018'de %1,3 artarak, %83,8 olarak ölçülmüştür.

Ağustos 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon ise %13,9’lik artış oranı ile Paris olmuştur.

Ağustos 2018'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise %93,1 ile Kopenhag'a aittir.

2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon olmuştur. (occ. +%17,7) Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre %28,8 artış göstermiştir. (revpar;57,72 Euro)

EK1

EK2