TÜROB Yönetim Kurulu, Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı'nı ziyaret etti...


TÜROB Başkan Yardımcıları Hediye Güral Gür ve Armin Zerunyan, Genel Sekreter İsmail Taşdemir ve Ankara Ofis Sorumlusu Özlem Dağ’dan oluşan TÜROB heyeti, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Oğuzhan Akınç ile gündemdeki “Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı” ile sektörümüzün çevre alanında yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.