TÜROB “Lejyoner Hastalığı Bilgilendirme Semineri” gerçekleşmiştir…


Bilindiği üzere Lejyoner Hastalığı, ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık olup, hastalığın kontrolü amacı ile 13 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de "Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Hijyen güvenliğinin daha da önemli bir hale geldiği günümüz şartlarında Legionella (Lejyoner) hastalığı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin ve hastalığın önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı “Lejyoner Hastalığı Bilgilendirme Semineri” Birliğimiz ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.