TÜROB Covid-19 Oteller İçin İzlenecek Prosedürlere İlişkin Protokoller Çalışması


Birliğimiz tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı genelge ve duyuruları kapsamında hazırlanmış olan “Covid-19 Oteller İçin İzlenecek Prosedürlere İlişkin Protokoller” kitapçığı bilginize sunulur.
 
Kitapta yer alan bilgiler sürekli güncellenerek İşletmelerin yapacağı çalışmalarda kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.
 
Kitaba ücretsiz olarak erişim linki; https://bit.ly/2WUugAN