TÜROB Başkanı Timur Bayındır'ın Turizm Haftası mesajı...


TÜROB Başkanı Timur Bayındır'ın Turizm Haftası mesajı...

Günümüzde Turizm seyahat etmenin ötesine geçerek, toplumları ve kültürleri bir araya getiren ve ekonomiyle özdeşleşen bir kavram olarak, önemli bir diplomasi aracı haline gelmiştir. Hoşgörü, tolerans ve pozitif etkileşim turizm sektörünün öne çıkan misyonlarıdır.

Ülkemiz coğrafi ve kültürel özellikleri sebebiyle bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştirebilecek güçtedir. Bu gücü sağlayan değerler, uzun vadede korunabildikleri yani sürdürülebilir oldukları sürece turizmimiz yaşamaya ve katma değer sağlamaya devam edecektir.

Turizm sadece kendine hizmet eden bir sektör olmayıp, toplumun her kesimine dokunan ve etkileyen bir sektör olduğundan, Bakanlığımız ve sektör paydaşları olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri de ülkemizde turizm bilincini her alanda geliştirmek ve devam ettirmektir.  

Bu düşüncelerle, Tüm turizm camiasının, değerli turizm çalışanlarının ve halkımızın Turizm Haftası’nı kutluyor, değerli meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Timur BAYINDIR

TÜROB Başkanı